Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EXAMINATION OF THE SCHOOL-BASED PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
Öğretmenlik mesleği, bireyin yaşamına dokunan ve geleceğin şekillendirilmesinde kritik öneme sahip bir meslek olarak sürekli yenilenmeyi, öğretmenlerin sürekli bir mesleki gelişim çabası içerisinde olmalarını gerektirir. Mesleki gelişimin sağlanması için farklı yollara başvurulabilir. Bu durum bir yönüyle de bireylerin öğrenme biçimlerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Genel ve yaygın biçimde öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için tercih edilen öğretim faaliyeti hizmet içi eğitimlerdir. Merkezi yönetim anlayışı içerisinde, öğretmenlerin sahip olmaları gerektiğine inanıldığı için planlanan hizmet içi eğitim faaliyetleri ile öğretmenlere erişim kolay olmakla birlikte öğretmenlerin bu faaliyetlere katılmalarının her zaman beklenen faydayı sağladığı söylenemez. Öğretmenlerin kendilerine ilişkin yapacakları öz değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak öğrenme gereksinimlerini tespit etmeleri, tespit edilen öğrenme ihtiyacının karşılanmasına ilişkin yöntem ve sürecin yine öğretmenlerin kendilerince planlanması sürecin kabul edilebilirliğini artıracak ve benimsenmesini sağlayacaktır. Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli, öğretmen ve okul yöneticilerine mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarını geliştirmede, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada destek sağlayan süreçleri içeren bir uygulamadır. Öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişim modeli ve sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesini konu edinen bu araştırmanın ulaşılabilir çalışma evreni ile amaçlı ve doğrulayıcı örneklemi; konu bütünlüğü kapsamında yürütülen ve erişime açık araştırmaların sonuçları ve ulusal raporlardır. Araştırmada, alanyazı araştırma sonuçları doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Bu yönüyle araştırma nitel yöntemli bir çalışmadır. Araştırmada, OTMG Modeli’ne ilişkin öğretmenlerin başlangıçta olumlu görüşe sahip oldukları, uygulama sürecinde karşılaşılan güçlüklere bağlı olarak modelin uygulanabilir olmasına dönük algı ve olumlu görüş düzeyinde düşüş görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Mesleki gelişim, okul temelli mesleki gelişim, öğretmen yeterlikleri

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri