Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ DİNLEME-İZLEME METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF LISTENING-WATCHING TEXTS IN 5TH GRADE TURKISH TEXTBOOK IN TERMS OF VOCATIONAL EXISTENCE )

Yazar : Şerife BAKIRCI  & Dilek CERAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 72
Sayfa : 311-321
197    227


Özet
İnsanların iletişimi büyük oranda dil ile gerçekleşmektedir. Bir dilin söz varlığı, etkili bir iletişim kurabilmenin önemli parçalarından biridir. Söz varlığı, insanların doğumundan itibaren duydukları sözcüklerle oluşmaya başlar; çevrede, ailede ve okulda genişlemeye devam eder. Okullar özellikle de Türkçe dersi söz varlığının daha sistematik gelişmesini sağlamaktadır. Söz varlığı unsurlarının aktarılması sürecinde Türkçe ders kitapları temel araçlardan biridir. Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan “söz varlığını geliştirme” kazanımları doğrultusunda Türkçe ders kitapları önemli bir görev üstlenmektedir. Türkçe ders kitapları; okuma, dinleme-izleme metinleri ve etkinliklerden oluşmaktadır. Okuma metinleriyle olduğu gibi dinleme metinleriyle de öğrencilerin söz varlığı geliştirilir. Bu çalışmada 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’ndaki dinleme ve izleme metinlerindeki söz varlığı ve sözcük sıklığı incelenmiş, söz varlığının zenginleştirilmesi için öneriler sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre 2151 toplam söz varlığı, 846 farklı söz varlığı tespit edilmiştir. Tema metinlerinde; 1258 isim, 458 farklı isim; 251 fiil, 125 farklı fiil; 230 fiilimsi, 177 farklı fiilimsi; 145 edat-bağlaç, 23 farklı edat-bağlaç; 10 toplam ve farklı ikileme; 35 deyim, 34 farklı deyim; 92 özel isim, 42 farklı özel isim; 4 farklı ve toplam tarih; 4 toplam ve farklı ünlem; 2 toplam ve farklı atasözü; 5 toplam, 3 farklı yansıma vardır. Dinleme ve izleme metinlerinde kalıp ifade kullanılmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, ders kitabı, söz varlığı, dinleme-izleme metinleri.

Abstract
Human communication is mostly done with language. Vocabulary of a language is one of the important parts of effective communication. Vocabulary begins to form with the words that people hear from birth; continues to expand in the environment, family and school. Schools, in particular, provide a more systematic development of the vocabulary of Turkish lessons. Turkish textbooks are one of the basic tools in the process of transferring vocabulary elements. Turkish textbooks play an important role in line with the achievements of "developing vocabulary" in the Turkish Curriculum. Turkish textbooks; consists of reading, listening-watching texts and activities. Vocabulary of students is developed with listening texts as well as with reading texts. In this study, the vocabulary and frequency of words in the listening and watching texts in the 5th Grade Turkish Textbook were examined, and suggestions were presented to enrich the vocabulary. According to the results of the research, 2151 total vocabulary and 846 different vocabulary were determined. In the theme texts; 1258 names, 458 different names; 251 verbs, 125 different verbs; 230 gerunds, 177 different gerunds; 145 preposition-conjunction, 23 different preposition-conjunction; 10 total and different reduplications; 35 idioms, 34 different idioms; 92 special names, 42 different special names; 4 different and total dates; 4 total and different exclamation points; 2 total and different proverbs; There are 5 total, 3 different reflections. No stereotypes were used in the listening and watching texts.

Keywords
Turkish, courde book, vocabulary, listening-watching texts.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri