Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EBÛ SEHL MUHAMMED el-MAGRÂVÎ’NİN “el-MUFESSİRÛN” ADLI ESERİNDE SEYYİD KUTUB’U TENKİDİ -HZ. MUSA VE HZ. OSMAN ÖRNEĞİ-
Sosyal ilişkiler bağlamında insan, doğası gereği masum değildir. İnsan, her ne kadar derin düşündüğünü, bir olayı etraflıca ele aldığını iddia etse de zaman zaman hataya düşmesi muhtemeldir. Söz konusu hataların, kimi zaman küçük ölçekte kimi zaman büyük ölçekte olması mümkündür. Öyle ki peygamberler bile, ellerinde vahiy kaynaklı bir verinin bulunmadığı süreçte hataya düşmekten kurtulmamışlardır. Allah, onların bu tür hatalarını zelle/ayak kayması (Bakara, 2/36) diye nitelemiş, daha sonra ise en ideal davranış şeklini onlara göstermiştir. Bazen bir liderin emrindeki kimse, liderine farklı bir öneride bulunabilir. Bu konuda Hz. Peygamber’in hayatında farklı örnekler verilebilir. Mesela Bedir savaşında, askerî karargâhın tespiti konusunda bir sahabinin, Hz. Peygambere farklı bir yeri önermesi, Hz. Peygamber’in de onun görüşünü kabul etmesi bunun en canlı örneği sayılabilir. Malum olduğu üzere insanların bulunduğu her yer ve mekânda farklı görüşlerin, farklı yorumların bulunması da doğaldır. Bu itibarla insanları hatasız kabul etmek, bir bakıma onlara insanüstü bir statü vermek demektir ki bu, Kur’ân’ın konuya ilişkin öğretileriyle pek uyuşmadığı kanaatindeyiz. Farklı düşünme, farklı algı ve farklı yorumlar, beraberinde eleştiri aktivitesini de getirecektir. Zaten eleştiri, eksik kalan veya eksik görülen noktanın tamamlanması için en ideal araç durumundadır. Bu çalışmada tefsir sahibi Ebû Sehl Muhammed b. Abdurrahman el-Magrâvî’nin, el-Mufessirûn Beyne’t-Te’vîl ve’l-İsbât fî Âyâti’s-Sıfât adlı eserinde Hz. Musa ve üçüncü halife Hz. Osman hakkında Seyyid Kutub’u (ö.1966) eleştirisi ele alınmıştır.

Keywords
Magrâvî, Seyyid Kutub, Eleştiri, Hz. Musa, Halife Osman.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri