Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


42(3) SayıEditör
Prof. Dr. Omar Mohammed Abed Allah AL-KHARABSHEH

Editör Yardımcısı
Dr.Saad Ahmet Alnuaimi-Dr. Eyad Nathim Jassem

HATAY/TURKEY  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhammed Mustafa ÖZDEL & Ali MEYDAN  
NEVŞEHİR’DE TOPOGRAFYANIN YERLEŞME VE NÜFUS FAKTÖRLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-16
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE TOPOGRAPHY ON THE SETTLEMENT AND POPULATION FACTORS IN NEVŞEHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2281
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran Hanım HALAÇ & Ebru ULAŞ  
ESKİGEDİZ GENEKSEL KONUTUNDA ÇIKMA TİPOLOJİLERİ ÜZERİNE İNCELEME Ss, 17-34
INVESTIGATION ON TYPOLOGIES OF ORIEL IN ESKİGEDİZ TRADITIONAL HOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2347
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut GÜN & Emre ÖZDEMİR  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİ URDUCA OLAN ÖĞRENİCİLERİN TEMEL SEVİYE (A1) YAZMA SORUNLARI: ERSEM ÖRNEĞİ Ss, 35-45
WRİTİNG PROBLEMS AT THE A1 LEVEL URDU SPEAKİNG STUDENTS FACE İN TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE: A SAMPLE OF ERSEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2402
Özet | Abstract | Tam Metin |


Enes Battal KESKİN  
DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ, AKILLI KENT, YENİ İNSAN: İMKANLAR, İHMALLER VE İHTİMALLER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 46-55
FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, SMART CITY, NEW HUMAN: AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF POSSIBILITIES, NEGLECTS AND PROBABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2293
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem SÖKMEN GÜRÇAM & Ömer Faruk AYDIN  
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI Ss, 56-70
FROM THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC TO THE PRESENT TURKEY'S AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2301
Özet | Abstract | Tam Metin |


NURAY 3.KARAKAYA  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ŞİİR ALGISI Ss, 71-82
PERCEPTION OF POETRY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2278
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sena Gülsüm ŞEN - Çiğdem TÜRKER & Ahmet YIKMIŞ  
ÖĞRETMENLERİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YAPTIKLARI ÖĞRETİMSEL DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 83-100
INVESTİGATİON of TEACHER’S PERCEPTİONS OF INSTRUCTİONAL ASSESSMENT for STUDENTS with SPECİAL NEEDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2305
Özet | Abstract | Tam Metin |


Akın KARAKUYU & Ahmet UYAR  
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENME TUTUMLARININ DÜZEYİ VE BAZI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ Ss, 101-110
LEVEL OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS' MOBILE LEARNING ATTITUDES AND INVESTIGATION ACCORDING TO SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2302
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çeşminaz Şafak KUMBASAR & Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU  
LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 111-125
THE VIEWS OF HIGH SCHOOL TEACHERS ABOUT ORGANIZATIONAL SILENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2355
Özet | Abstract | Tam Metin |


Birol AKGÜL & Zeynep AYER  
SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE MEDYA KURULUŞLARININ PERSONEL YAPILARINDAKİ DEĞİŞİM Ss, 126-134
CHANGE IN THE STAFF STRUCTURE OF MEDIA INSTITUTIONS IN INDUSTRY 4.0 PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2303
Özet | Abstract | Tam Metin |


Makbule Sabziyeva  
PAUL ELUARD’IN ŞİİRLERİNDE EVRENSELLİK VE BARIŞ Ss, 135-140
UNIVERSALITY AND PEACE IN PAUL ELUARD'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2296
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine Tuğba AKYÜZ & K. Aykutalp GÜNDÜZ  
SPORLA İLGİLENEN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 141-157
A RESEARCH ON MATHEMATICAL ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL STUDENTS INTERESTED IN SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2235
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu Özbucak Albar  
İŞGÜCÜ PİYASASINDA AYRIMCILIK SORUNU Ss, 158-169
DISCRIMINATION IN LABOR MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2300
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin İPEK  
ALEVİLİKTEKİ DÜŞKÜNLÜK İLE BAHAİLİKTEKİ TARD ANLAYIŞININ MUKAYESESİ Ss, 170-179
THE COMPARISON OF THE NOTIONS OF “DUSKUNLUK” IN ALAWISM AND “TARD” IN BAHAISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2273
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zekai ÖZTÜRK - Feyziye TOMBAK - Özlem GEDİK & Selman KIZILKAYA  
HASTANELERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ALGISI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ Ss, 180-194
PERCEPTION OF DIVERSITY MANAGEMENT IN HOSPITALS: EXAMPLE OF A UNIVERSITY HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2289
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naci Atalay DAVUTOĞLU  
DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ İ̇LE Z KUŞAĞI İ̇LİŞKİSİ Ss, 195-204
THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERATION Z AND THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2295
Özet | Abstract | Tam Metin |


Engin ÇAĞLAK & Murat TİRFİLLİ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRECİLERİNİN SPOR ÜRÜNLERİNDE MARKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN İLETİŞİM ARAÇLARININ ARAŞTIRILMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 205-215
INVESTIGATION AND COMPARISON OF COMMUNICATION INSTRUMENTS AFFECTING THE BRAND PREFERENCE OF UNIVERSITY STUDENTS IN SPORT PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2353
Özet | Abstract | Tam Metin |


Durdağı AKAN & Mehmet Ali YARIM  
ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 216-232
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSİONAL BURNOUT LEVELS AND ORGANIZATIONAL CYNICISM ACCORDİNG TO SECONDARY SCHOOLS TEACHERS’ PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2351
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmet OSMANOĞLU  
TÜRKİYE’DE TOPLU KONUT ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Ss, 233-245
THE SUSTAINABILITY OF PUBLIC HOUSING PRODUCTION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2276
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA  
ALFA KUŞAĞI’ NIN KİMYA BİLİMİNE KARŞI ALGILARININ İNCELENMESİ: NİTEL ARAŞTIRMA Ss, 246-253
INVESTIGATION OF ALPHA GENERATION’S PERCEPTIONS AGAINST CHEMICAL SCIENCE: QUALITATIVE RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2286
Özet | Abstract | Tam Metin |


HANDE KORCU & Kamile GÜLÜM  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE OYUNLA ÖĞRETİM UYGULAMALRI (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA) Ss, 255-274
APPLICATIONS OF TEACHING WITH THE GAME IN TEACHING OF HISTORY SUBJECTS (AN EXPERIMENTAL STUDY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2183
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri