Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE OYUNLA ÖĞRETİM UYGULAMALRI (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)
Bu araştırmada ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi ‘’Kültür ve Miras’’ adlı ünitenin ilgili kazanımlarının oyunla öğretim yöntemi ile işlenmesinin, öğrenci başarısı ve kalıcılığına etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili, Gömeç ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu’nda öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 5/A ve 5/B sınıfı deney grubu, 5/C ve 5/D sınıfı kontrol grubu, olarak kura ile belirlenmiştir. Çalışmada oyunla öğretim yönteminin öğrenme ve kalıcılık üzerindeki etkiyi ölçmek amacıyla deneysel yöntem kullanılmıştır Araştırmanın öğretim sürecinde deney gruplarına konular MEB tarafından hazırlanan öğretim programındaki etkinlikler ve araştırmacının konulara uyarladığı eğitsel oyunlarla işlenmiştir. Kontrol grubuna ise konular anlatım yöntemi ve müfredattaki öğretim yöntemlerine göre işlenmiştir. Araştırmada deneysel model olarak ‘’Ön Test Son Test Kontrol Gruplu Model’’ kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin akademik bilgilerini ölçmek için, araştırmacı tarafından başarı testi hazırlanmıştır. Araştırmaya katılan gruplara ön test- son test, uygulamanın bitiminden 30 gün sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak bağımlı ve bağımsız gruplar ise t testi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deney ve kontrol gruplarının kalıcılık testi puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu araştırma sonucuna göre, Sosyal Bilgilerde özellikle tarih konuları gibi soyut konuların öğretiminde oyunla öğretim yönteminin, öğrenci başarısı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin ders sonu görüşleri, derse eğlenerek katıldıklarını, derse ilgilerinin arttığını ve her dersi bu şekilde işlemek istedikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Dersi, Oyunla Öğretim Yöntemi, Başarı, Kalıcılık.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri