Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEVŞEHİR’DE TOPOGRAFYANIN YERLEŞME VE NÜFUS FAKTÖRLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE EFFECT OF THE TOPOGRAPHY ON THE SETTLEMENT AND POPULATION FACTORS IN NEVŞEHİR

NEVŞEHİR’DE TOPOGRAFYANIN YERLEŞME VE NÜFUS FAKTÖRLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Muhammed Mustafa ÖZDEL  & Ali MEYDAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 1-16
DOI Number: :
Cite : Muhammed Mustafa ÖZDEL & Ali MEYDAN, (2019). NEVŞEHİR’DE TOPOGRAFYANIN YERLEŞME VE NÜFUS FAKTÖRLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Route Education and Social Science Journal , 42(3), p. 1-16. Doi: 10.17121/ressjournal.2281.
1460    1337


Özet
İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümünde yer alan Nevşehir ili nüfus ve yerleşmelerinin topografik faktörlere göre dağılışını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada nüfusun ve yerleşmelerin eğim, bakı ve yükselti ile olan ilişkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritaları kullanılmış ve çalışma haritalarının üretilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları kullanılarak sayısallaştırma ve sınıflandırma işlemleri yapılmıştır. Çalışma alanında bulunan yerleşmelerin nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerinden alınmıştır. Nevşehir ilinde bulunan yerleşme ve nüfusun topografik faktörler ile olan ilişkisi incelendiğinde yerleşmelerin %40,91’i eğimli dik yamaçlar üzerinde kurulduğu ve nüfusunda %66,22’si eğimli dik yamaçlarda toplandığı görülmüştür. Yerleşmelerin ve nüfusun bakı ile olan ilişkisi incelendiğinde yerleşmelerin %17,61’i doğu yönünde kurulduğu ve nüfusunda %46,69’unun doğu yönünde toplandığı belirlenmiştir. Yerleşmelerin ve nüfusun yükselti basamakları ile olan ilişkisine bakıldığında yerleşmelerin %26,16’sı 1051-1150 m yükselti basamağında kurulmuş, nüfusun %47,01’i ise 1151-1250 m yükselti basamağında toplandığı tespit edilmiştir. En düşük yükseltiye karşılık gelen yerleşme Gülşehir ilçesine bağlı olan Yamalı köyü (898 m) iken en yüksekte bulunan yerleşme ise Ürgüp ilçesine bağlı Ağcaören köyüdür (1537 m). Yerleşme sayısı ve nüfusun oransal açıdan eğim ve bakı faktörleri ile bir paralellik gösterdiği ancak yerleşme sayısının ve nüfusun yükselti basamaklarındaki dağılışında bir paralelliğin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Nevşehir, Yerleşme, Nüfus, Topografya, Yükselti, Eğim, Bakı.

Abstract
In this study, which reveals the distribution of population and settlements of Nevşehir province according to topographic factors in the Central Kızılırmak section of Central Anatolia Region, it is tried to explain the relationship of population and settlements with slope, aspect and elevation. For this purpose, 1 / 25.000 scaled topographic maps have been used, digitizations and classifications have been made by using Geographic Information Systems (GIS). Population data of settlements in the study area were obtained from Turkey Statistical Institute (TUIK). When the relationship between the settlement and the population in the province of Nevşehir is examined, it is seen that 40.91% of the settlements are built on steep slopes and 66.22% of the people are gathered on steep slopes. 17,61% of the settlements were gathered in the east direction and 46,69% of the population were gathered in the east direction. Considering the relationship between settlements and population elevation, 26.16% of the settlements were established at 1051-1150 m elevation and 47.01% of the population were gathered at 1151-1250 m elevation. Yamalı village (898 m) which belongs to Gülşehir district is the lowest settlement, while Ağcaören village (1537 m) is the highest settlement. It was determined that the number of settlements and the population had a parallelism with the slope and maintenance factors in terms of proportionality, but there was no parallel in the distribution of the number of settlements and the population with elevation.

Keywords
Nevşehir, Settlement, Population, Topography, Elevation, Slope, Aspect.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri