Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE OYUNLA ÖĞRETİM UYGULAMALRI (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)

APPLICATIONS OF TEACHING WITH THE GAME IN TEACHING OF HISTORY SUBJECTS (AN EXPERIMENTAL STUDY)

SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE OYUNLA ÖĞRETİM UYGULAMALRI (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)

 
Yazar : HANDE KORCU  & Kamile GÜLÜM  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 255-274
DOI Number: :
Cite : HANDE KORCU & Kamile GÜLÜM, (2019). SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE OYUNLA ÖĞRETİM UYGULAMALRI (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA). Route Education and Social Science Journal , 42(3), p. 255-274. Doi: 10.17121/ressjournal.2183.
914    634


Özet
Bu araştırmada ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi ‘’Kültür ve Miras’’ adlı ünitenin ilgili kazanımlarının oyunla öğretim yöntemi ile işlenmesinin, öğrenci başarısı ve kalıcılığına etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili, Gömeç ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu’nda öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 5/A ve 5/B sınıfı deney grubu, 5/C ve 5/D sınıfı kontrol grubu, olarak kura ile belirlenmiştir. Çalışmada oyunla öğretim yönteminin öğrenme ve kalıcılık üzerindeki etkiyi ölçmek amacıyla deneysel yöntem kullanılmıştır Araştırmanın öğretim sürecinde deney gruplarına konular MEB tarafından hazırlanan öğretim programındaki etkinlikler ve araştırmacının konulara uyarladığı eğitsel oyunlarla işlenmiştir. Kontrol grubuna ise konular anlatım yöntemi ve müfredattaki öğretim yöntemlerine göre işlenmiştir. Araştırmada deneysel model olarak ‘’Ön Test Son Test Kontrol Gruplu Model’’ kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin akademik bilgilerini ölçmek için, araştırmacı tarafından başarı testi hazırlanmıştır. Araştırmaya katılan gruplara ön test- son test, uygulamanın bitiminden 30 gün sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak bağımlı ve bağımsız gruplar ise t testi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deney ve kontrol gruplarının kalıcılık testi puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu araştırma sonucuna göre, Sosyal Bilgilerde özellikle tarih konuları gibi soyut konuların öğretiminde oyunla öğretim yönteminin, öğrenci başarısı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin ders sonu görüşleri, derse eğlenerek katıldıklarını, derse ilgilerinin arttığını ve her dersi bu şekilde işlemek istedikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Dersi, Oyunla Öğretim Yöntemi, Başarı, Kalıcılık.

Abstract
In this research, it is aimed to reveal the effect of the method of teaching with the game on the achievement and permanence of the students. It is tested in the unit of ''Culture and Heritage'' in the elementary school of 5th grade. The study group 5th grades students who are attending Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Secondary School in Gömeç district of Balıkesir province in the 2018- 2019 academic year. In the research, the groups were determined by lot which are 5 / A and 5 / B classes experimental group, 5 / C and 5 / D classes as the control groups. In the teaching process of the research, the subjects of the experimental groups were taught with the activities in the curriculum prepared by the Ministry of Education and educational games adapted by the researcher to the subjects. In the control group, the subjects were taught according to classical teaching method in the curriculum. In this study, experimental method was used to measure the effect of the method of teaching with the game on the achievement and permanence. As an experimental model ''The model of Pre-test, Final Test Control group Model'' was used. It is used the form of survey as data collection tool which is prepared by the researcher. The first, it was implemented the pre test to all groups, After 30 days, the application of Pretest test, the permanence test was applied to all groups. Obtained data were analyzed by using SPSS 21 program and the differences between dependent and independent groups were analyzed by t test. According to the obtained data there is a meaningful differerences on behalf of experimental group. It is understood that this method is been effected learning, achievement and permanence of learning. On the other hand it has been effected attending to the lessons and increased interest to the lesson.

Keywords
Social Science Course, The Teaching Method With The Game, Achievement, Permanence.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.



Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri