Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRECİLERİNİN SPOR ÜRÜNLERİNDE MARKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN İLETİŞİM ARAÇLARININ ARAŞTIRILMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI
Kitle iletişim araçlarının, toplum veya kitleler üzerine etkisi konusunda ilk çalışmalar 1900’lü yıllarla birlikte başlar. Bu çalışmalarda kitle iletişim araçlarının kitleler ve özünde insan üzerinde nasıl bir etki yarattığı araştırılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda ise insanların kitle iletişim araçlarıyla nasıl bir etkileşim içeriğine girdiği üzerine çalışmalardır. Bu konuda çalışmalar ve tartışmalar halen süregelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın problemini de bu tartışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmada ise spor ürünlerinin seçimi sırasında kitle iletişim araçlarının ne derece bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmanın önemi ise gündelik hayatta kullanılan spor malzemelerinin seçimi için iletişim araçlarının etkisidir. Bu makalede yöntem olarak, literatür taraması ve anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın evren ve sınırlılıkları kapsamında 18-25 yaş arası üniversite gençliği arasında basit tesadüfü örneklem seçilmiştir. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri denek olarak seçilmişlerdir. Sonuç olarak kitle iletişim araçlarının, insanların tercihlerinden daha çok öne çıkan nesnelerin yaygın hale gelmesinde daha etkin olduğu öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler
İletişim, Kitle İletişim Araçları, Medya, Spor, Ürün

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri