Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMENLERİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YAPTIKLARI ÖĞRETİMSEL DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilere yönelik öğretim öncesi, esnası ve sonrasında gerçekleştirdikleri değerlendirme sürecinde yaptıklarının belirlenmesidir. Araştırmada öğretmen görüşlerinin incelenmesi amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır olup veriler yarı yapılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel eğitim meslek lisesinde görev yapan 10 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin kişisel bilgileri hakkında veri toplamak amacıyla, görüşme öncesinde sorulmak üzere kişisel bilgi formu geliştirilmiştir. Araştırmanın bulguları, özel eğitim öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun özel gereksinimli öğrencilerin performanslarına göre öğretimini yapacakları beceri, kavram ve işlemlere karar verdiklerini göstermektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin değerlendirme sürecinde öğrenci özelliklerine göre materyal ve ortam üzerinde bazı uyarlamalar yaptığı ayrıca değerlendirme aşamasında öğretmenlerin bazı sorunlarla karşılaştıkları ve bu sorunların çözümüne yönelik çeşitli önerilerde bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Özel gereksinimli öğrenci, özel eğitim öğretmeni, değerlendirme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri