Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRECİLERİNİN SPOR ÜRÜNLERİNDE MARKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN İLETİŞİM ARAÇLARININ ARAŞTIRILMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI

INVESTIGATION AND COMPARISON OF COMMUNICATION INSTRUMENTS AFFECTING THE BRAND PREFERENCE OF UNIVERSITY STUDENTS IN SPORT PRODUCTS

ÜNİVERSİTE ÖĞRECİLERİNİN SPOR ÜRÜNLERİNDE MARKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN İLETİŞİM ARAÇLARININ ARAŞTIRILMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI

 
Yazar : Engin ÇAĞLAK  & Murat TİRFİLLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 205-215
DOI Number: :
Cite : Engin ÇAĞLAK & Murat TİRFİLLİ , (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRECİLERİNİN SPOR ÜRÜNLERİNDE MARKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN İLETİŞİM ARAÇLARININ ARAŞTIRILMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI. Route Education and Social Science Journal , 42(3), p. 205-215. Doi: 10.17121/ressjournal.2353.
914    641


Özet
Kitle iletişim araçlarının, toplum veya kitleler üzerine etkisi konusunda ilk çalışmalar 1900’lü yıllarla birlikte başlar. Bu çalışmalarda kitle iletişim araçlarının kitleler ve özünde insan üzerinde nasıl bir etki yarattığı araştırılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda ise insanların kitle iletişim araçlarıyla nasıl bir etkileşim içeriğine girdiği üzerine çalışmalardır. Bu konuda çalışmalar ve tartışmalar halen süregelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın problemini de bu tartışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmada ise spor ürünlerinin seçimi sırasında kitle iletişim araçlarının ne derece bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmanın önemi ise gündelik hayatta kullanılan spor malzemelerinin seçimi için iletişim araçlarının etkisidir. Bu makalede yöntem olarak, literatür taraması ve anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın evren ve sınırlılıkları kapsamında 18-25 yaş arası üniversite gençliği arasında basit tesadüfü örneklem seçilmiştir. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri denek olarak seçilmişlerdir. Sonuç olarak kitle iletişim araçlarının, insanların tercihlerinden daha çok öne çıkan nesnelerin yaygın hale gelmesinde daha etkin olduğu öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler
İletişim, Kitle İletişim Araçları, Medya, Spor, Ürün

Abstract
The first studies on the effect of mass media on the society or the masses started in the 1900s. In these studies, the effect of mass media on the masses and human beings was investigated. In the following studies, it is the study of how people interact with the mass media. Studies and discussions on this subject are still ongoing. In this context, these discussions constitute the problem of the study. In this study, it is aimed to reveal the effect of mass media on the selection of sports products. The importance of the study is the effect of communication tools for the selection of sports equipment used in daily life. In this article, literature review and questionnaire study were performed. Within the scope of the universe and limitations of the study, a simple random sample was selected among university youth aged 18-25 years. In this context, students of Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Communication and Faculty of Sport Sciences were chosen as subjects. As a result, it is foreseen that mass media are more effective in spreading prominent objects than people's preferences.

Keywords
Communication, Mass Media, Media, Sport, Product

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri