Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA

Antakya / HATAY  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatma KARAMAN  
YABANCI DİL SINAVI’NIN ALMANCA ÖLÇME ARACI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 1-8
THE EXAMINATION OF FOREIGN LANGUAGE EXAM AS GERMAN ASSESSMENT INSTRUMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.186
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhittin ELİAÇIK  
BİR DENİZCİLİK NASİHATNÂMESİ : PÎRÎ REİS’İN BAHRİYE’SİNİN MANZUM BÖLÜMÜ Ss, 9-31
A MARİNE ADVİCE BOOK: IN VERSE SECTİON OF PİRİ REİS’ BAHRİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.138
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah DAĞTAŞ - Özge KARAKAŞ YILDIRIM - Nuran BAŞOĞLU - Tuba KAPLAN & Hüseyin TAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ: ZONGULDAK, GAZİANTEP, BOLU ÖRNEKLEMİ Ss, 32-49
COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZİANTEP, BOLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.220
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin N. ÖZALTAŞ - Yüksel SAVUCU & A. Kerim HAMZAOĞULLARI  
FARKLI BRANŞLARDA AMATÖR SPORCULARIN ANTRENMAN SONRASI SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİNDE OLUŞAN ADAPTASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 50-72
COMPARING WITH ADAPTATIONS THAT OCCUR IN RESPIRATORY AND CIRCULATION SYSTEMS AFTER TRAINING OF THE AMATEUR ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.235
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abuzer AKGÜN & HATİCE GÜLMEZ  
ORTAOKUL FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARININ ONTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ Ss, 73-89
EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL SCIENCE YEARLY PLANS IN VIEW OF ONTOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.223
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan PERKTAŞ & Mustafa UÇAR  
GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMİN FİNANSMANINDA MELEK YATIRIMCI VE UYGULAMA ALANLARI Ss, 90-102
ENTREPRENEURSHIP AND ANGEL INVESTORS IN FINANCING OF ENTERPRISE AND ITS APPLICATION AREAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.227
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ZORLU & Fulya ZORLU  
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN DÜZEYLERİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 103-114
VIEWS OF TEACHERS AND LEVELS OFSTUDENTS ON THE LEARNING ENVIRONMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.215
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZDEMİR & Tuba KAPLAN  
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN “ÇİNGENE” ROMANINDA ÇİNGENE GERÇEĞİ İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN DEĞERLER Ss, 115-129
THE PROMINENT VALUES ABOUT GYPSY REALITY IN AHMET MİTHAT EFENDİ’S NOVEL “GYPSY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.141
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih YILMAZ  
TOKAT GOÜ TÖMER’DE TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZIM ALANINDA YAPTIKLARI HATALAR Ss, 130-147
WRITING ERRORS OF FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH AT TOKAT GOU-TOMER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.226
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mert ÖZGÜNER  
GİRİŞİMCİLİK TİPLERİ VE KİŞİLİK TİPLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 148-160
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP TYPES AND PERSONALITY TYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.228
Özet | Abstract | Tam Metin |


Senar ALKIN ŞAHİN - Nihal TUNCA & Aytunga OĞUZ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEME DAVRANIŞLARI Ss, 161-178
CLASSROOM TEACHERS’ SUPPORTIVE BEHAVIORS FOR LEARNER AUTONOMY AND CRITICAL THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.180
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE TASAVVUF KAVRAMLARI Ss, 179-193
THE SUFISM CONCEPTS IN DIVANU LÛGATI’T-TURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.221
Özet | Abstract | Tam Metin |


Talha MURATHAN - Oktay KAYA - Fatih MURATHAN & Mustafa KOÇ  
SPOR EĞİTİMCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLİ DEĞERLENDİRİLMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 194-206
CLUSTER ANALYSIS AND EVALUATION OF TEACHING METHODS USED BY SPORTS EDUCATORS (THE CASE OF THE PROVINCE OF ELAZIG)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.231
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat POLAT & İ. Bakır ARABACI  
LİDERLİĞİN KISA TARİHİ VE AÇIK LİDERLİK Ss, 207-232
A BRIEF HISTORY OF LEADERSHIP AND OPEN LEADERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.229
Özet | Abstract | Tam Metin |


Shahira SHARAF  
SOME PHILOSOPHICAL AND SOCIAL SIGNIFICATIONS OF SETS IN LOGIC Ss, 233-247
SOME PHILOSOPHICAL AND SOCIAL SIGNIFICATIONS OF SETS IN LOGIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.142
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk DOĞAN & Ramazan Şamil TATIK  
MARMARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 247-261
EVALUATION OF MARMARA UNIVERISTY DISTANCE EDUCATION PROGRAM ACCORDING TO THE VIEWS OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.187
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu YILDIRIM  
6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU ÜZERİNE Ss, 262-276
6360 NUMBERED ON MUNICIPAL LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.119
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nahida Hussein Ali Al-ASADI  
البلقان خلال السنوات 1875-1877 في الوثائق الامريكية Ss, 277-299
THE BALKANS DURING THE YEARS 1875-1877 IN THE U.S. DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebubekir BOZAVLI  
TASARIM İMGESİ OLARAK DİL PSİKODİLBİLİMSEL VE EDİMBİLİMSEL BİR UYGULAMA Ss, 300-311
LANGUAGE AS THE IMAGE OF DESIGN AN APPLICATION PSYCHOLINGUISTIC AND PRAGMATIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.225
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülçin KARACA  
KAMUSAL ALANDA DİYALOĞU SAĞLAYAN BİR SANAT ÇALIŞMASI : “I HAVE BEEN İN BEELİTZ/BEELİTZ’DE BULUNDUM” Ss, 312-325
AN ARTWORK PROVIDING DIALOGUE IN PUBLIC SPHERE: “I HAVE BEEN IN BEELITZ/ BEELITZ’DE BULUNDUM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.232
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yavuz AKÇİ & Abdurrahman YAŞAR  
DAĞITIM POLİTİKALARINDA YAZILIM PROGRAMI KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Ss, 326-336
DISTRIBUTION POLICY REGARDING USE THE SOFTWARE PROGRAM REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.181
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA & Elmira HEMZEYEVA  
ESKİ ABİDELERE BİR BAKIŞ Ss, 337-346
A GLANCE TO THE OLD MONUMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.195
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fadime TOSİK DİNÇ  
BATUM ANTLAŞMASI’NDAN MONDROS MÜTAREKESİNE KADAR GEÇEN SÜREDE AHISKA’DAKİ FAALİYETLER Ss, 347-357
ACTIVITIES IN AHISKA FROM BATUM TREATY TO MONDROS ARMISTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.230
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri