Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN DÜZEYLERİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
Araştırmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersinde öğrenme ortamına yönelik öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Erzurum ilinde üç ortaokulda beşinci sınıfta öğrenim gören 67, altıncı sınıfta öğrenim gören 73, yedinci sınıfta öğrenim gören 75 ve sekizinci sınıfta öğrenim gören 74 öğrenci olmak üzere toplam 289 öğrenci ve beş fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak öğrenciler için “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği” (YÖOÖ) ve öğretmenler için yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Araştırmada durum çalışması yöntemi uygulanmıştır. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada YÖOÖ öğrencilere uygulanmıştır. İkinci aşamada yarı yapılandırılmış mülakatlar ile öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. YÖOÖ’den elde edilen verilere baktığımızda genel olarak beşinci ve altıncı sınıflardaki öğrenme ortamının yedinci ve sekizinci sınıflara göre daha iyi olduğu görülmektedir. Aynı zamanda öğretmenler, yedinci ve sekizinci sınıflardaki Fen ve Teknoloji dersindeki konuların beşinci ve altıncı sınıfa göre daha uzun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre, yedinci ve sekizinci sınıfta olan öğrencilerin derslerin tamamen öğretmen tarafından anlatılarak işlenilmesini istemektedirler. 4+4+4 eğitim sisteminde özellikle sekizinci sınıflarda son yıllarda sürekli olarak yapılan değişikliklerden dolayı ortaokul Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin zorlandıkları söylenebilir. Ayrıca araştırmadaki sonuçlara baktığımızda beşinci sınıfların ortaokul kapsamına alınmasının olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Öğrenme Ortamı, Fen ve Teknoloji Dersi, Öğrencilerin Görüşleri, Öğretmenlerin Görüşleri, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri