Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ: ZONGULDAK, GAZİANTEP, BOLU ÖRNEKLEMİ

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZİANTEP, BOLU

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ: ZONGULDAK, GAZİANTEP, BOLU ÖRNEKLEMİ

 
Yazar : Abdullah DAĞTAŞ  - Özge KARAKAŞ YILDIRIM - Nuran BAŞOĞLU - Tuba KAPLAN & Hüseyin TAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 32-49
DOI Number: :
Cite : Abdullah DAĞTAŞ - Özge KARAKAŞ YILDIRIM - Nuran BAŞOĞLU - Tuba KAPLAN & Hüseyin TAŞ, (2015). TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ: ZONGULDAK, GAZİANTEP, BOLU ÖRNEKLEMİ. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 32-49. Doi: 10.17121/ressjournal.220.
9622    3421


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde (TÖMER) Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin bilgisayar okuryazarlığı düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Zonguldak (Bülent Ecevit Üniversitesi) , Gaziantep ve Bolu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) illerinde bulunan devlet üniversitelerindeki Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde (TÖMER) Türkçe öğrenen toplam 221 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada betimlemeye dayalı nicel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, bilgisayar okuryazarlığı ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS 17.0 ( Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, bilgisayar okuryazarlığı kapsamındaki temel beceriler (Monitörü açıp kapayabilme, yazıcının ayarlarını yapıp kullanabilme, tarayıcının ayarlarını yapıp kullanabilme vb.) yazılım becerilerine başvurma ve bilgisayar farkındalığı bölümlerinde cinsiyet değişkeninin etkili olmadığı; programlama bölümünde ise erkekler lehine etkili olduğu tespit edilmiştir. Yine yazılım becerilerine başvurma ve programlama bölümlerinde üniversite değişkeni etkili değildir; temel beceriler ve bilgisayar farkındalığı bölümlerinde ise üniversite değişkeninin etkili olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkeni ise temel beceriler ve programlama bölümlerinde etkilidir; fakat yazılım becerilerine başvurma bölümünde, 20 ve diğer yaş grubu arasında; bilgisayar farkındalığı bölümünde de 18 yaş ve diğer yaş grubu arasında bir etkiye sahiptir. Son olarak bilgisayar kullanma sıklığı bilgisayar okuryazarlığı üzerinde etkili değildir. Araştırmanın ortaya koyduğu bulguların Türkçenin yabancı dil olarak bilgisayar ve internet ortamındaki öğretiminde faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, bilgisayar okuryazarlığı, Türkçe Öğretim Merkezleri

Abstract
The target of this study is to establish the computer literacy levels of Turkish-learning foreigners in Turkish Teaching Research and Application Centers (TTRAC) The sample of the study includes 221 foreign students who learn Turkish in Teaching Research and Application Centers (TTRAC) studying at state universities in provinces of Zonguldak (Bülent Ecevit University) , Gaziantep and Bolu (Abant İzzet Baysal University). Quantitative scanning model based on description was used in the study. The data of the study were gathered through computer literacy scale. Those data were analysed using SPSS 17.0 program. As a result,it was ascertained that gender variable wasnot influential in sections of basic skills within the scope of computer literacy, applying for software skills and computer awareness; on the other hand, it was influential in favor of males in the section of programming. Once again, university variable was not influential in the sections of applying for software skills and programming; however, it was identified that it was influential in basic skills and computer awareness sections. As for age variable, it was influential in basic skills and programming; however, it was influential at the age of 20 and other age groups in the section of applying for software skills and also influential at the age of 18 and other age groups in the section of computer awareness. In conclusion, the frequency of using computer does not influence the level of computer literacy. Findings of this research are considered to be of use in teaching Turkish as a foreign language through computers and the Internet.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, computer literacy, Turkish Teaching Research and Application

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri