Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YABANCI DİL SINAVI’NIN ALMANCA ÖLÇME ARACI OLARAK İNCELENMESİ
Yabancı dil öğretiminde eğitim programının temel öğelerini oluşturan amaç, içerik, öğretim durumları gibi ölçme ve değerlendirme süreçleri de özel bir öneme sahiptir. Çünkü ölçme ve değerlendirme işlemi bize eğitim programının uygunluğu, öğretim sürecinin niteliği yanında öğrenenlerin başarı düzeyleri gibi birçok konuda bilgi vermektedir. Yabancı dilde güvenilir ölçümler yapabilmek ve bu ölçümlere bağlı olarak adaylar hakkında doğru kararlar verebilmek öncelikle uygun bir ölçme aracının hazırlanmasını gerektirir. Türkiye’de yabancı dil öğretiminin yanı sıra yabancı dil bilgisini ölçme boyutunda da ciddi sorunlar vardır. Şu ana kadar ülkemizde alınacak puanın kullanım yerine bağlı olarak KPDS, ÜDS, TUS, DUS adı altında yabancı dil seviye belirleme sınavları yapılmaktaydı. 04.01.2013 tarihli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikle bu sınavların hepsi bir çatı altında toplanarak YDS (Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı) adını almıştır. Bu araştırmada Türkiye’de yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı olarak yeni uygulamaya geçen YDS'nin Almanca dil bilgisi ölçme aracı olarak kullanım amacına hizmet edip etmediği, bu isim değişikliğinin nedeni, yapılan bu isim değişikliğine bağlı olarak sınavın içeriğinde değişiklik yapılıp yapılmadığı incelendi. YDS Almanca testinin hedefe ulaşmada istenilen düzeyde dil bilgisini ölçmek için nitelikli olup olmadığı, soru tiplerinin özellikleri ve dağılımı, uygulanabilirliği ve dört beceriye eşit derecede yer verilip verilmediği ölçme ve değerlendirme, yabancı dil öğretim esasları Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ışığında araştırıldı. Ayrıca yabancı dil ölçme aracının hangi yeterlilik alanlarını yoklaması gerektiği açıklandı. Sınavın yeterli ve eksik olan yanları tespit edilerek geçerliliğini artırmak amacıyla eksikliklere yönelik somut öneriler sunuldu.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Öğretimi, YDS, Ölçme ve Değerlendirme, Ölçme Aracı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri