Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARININ ONTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL SCIENCE YEARLY PLANS IN VIEW OF ONTOLOGY )

Yazar : Abuzer AKGÜN  & HATİCE GÜLMEZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 73-89
8411    5686


Özet
Bu çalışmanın amacı; Ortaokul 5, 6, 7, ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ünitelerinin Ontolojik açıdan incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle literatür ayrıntılı bir şekilde araştırılmış ve bir felsefi disiplin olarak ontolojinin tanımı yapılıp, üniteler ontolojik kategoriler temelinde incelenmiştir. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler doküman incelemesi tekniği kullanılarak sağlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda Ortaokul 5, 6, 7, ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi ünitelerinin ontolojik açıdan dahil olduğu kategoriler ortaya konmuştur. Buna göre, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Fen ve teknoloji dersi alt konuları en fazla ‘Sınırlı Etkileşimler’ alt kategorisinde yer alırken, ontolojik kategoriler bakımından en fazla 5. Sınıf alt konularının farklılaştığı görülmüştür. Öğretmenlere ve Fen Bilimleri Dersi Program hazırlayıcılarına bu kategorilerden yararlanmaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Fen Bilimleri, Ontoloji, Felsefe

Abstract
The purpose of this study is to examine the units of Science and Technology of Secondary School Grades 5, 6, 7, 8 in terms of ontology. For this aim, firstly literature has been searched comprehensively and the defination of ontology as a philosophical discipline has been made,the units have been searched for the base upon ontology category. In the study using the descriptive research method,data has been provided by using document analysis method. Categories including ontologically the units of Science and Technology of Secondary School Grades 5, 6, 7, 8 have been presented in line with the findings. According to this, while the subtopics of 5, 6, 7, 8 grades of Science and Technology lesson have been taken part in at most the subcategory of ‘constraint based interaction’, it is seen that the subtopics of 5 grades at most differentiate in terms of ontology categories. It can be suggested benefiting from these categories to teachers and Science Program Trainers.

Keywords
Science, Ontology, Philosopy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri