Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA & Dr. Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU

Hatay / TURKEY  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAliye Bilge CERTEL FIRAT & Ayşe KALAV  
KENT MEKANINDA SOSYAL DIŞLANMA VE GÜVENCESİZLEŞTİRME Ss, 1-11
SOCIAL EXCLUSION IN URBAN SPACE AND PRECARIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.776
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gizem ÖZGÜREL & Sibel SÜ ERÖZ  
REKREASYON İŞLETMECİLERİNİN YETKİNLİKLERİNİN VE SEKTÖRE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 12-33
A QUALIFIED RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE COMPETITIONS OF RECRETIONING MANAGERS AND THE SECTOR-RELATED THOUGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.745
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eylem BAYRAKÇI  
ZEHİRLİ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ZEHİRLENME VE ZEHİRLENMEYİ GİDERMEDE İFŞA OLASILIĞI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 34-56
A QUALITATIVE RESEARCH ON POSSIBILITY OF WHISTLEBLOWING AT ELIMINATING OF INTOXICATION AND TOXIC LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL TOXICITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.767
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hande İNAN - Esra BAYRAK AYAŞ & Mehmet KARTAL  
TENİS BRANŞIYLA UĞRAŞAN SPORCULARDA SÜREKLİ SPORTİF KENDİNE GÜVENİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 57-62
EXAMINING OF SPORT TRAIT SELF-CONFIDENCE IN TENNIS BRANCHE ATHLETES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.740
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül ŞENTÜRK  
TÜRKİYE’DEKİ YUNANLILARIN SINIRDIŞI EDİLMELERİ VE 1964 KARARNAMESİ Ss, 63-83
DEPORTATIONS OF GREEKS İN TURKEY AND 1964 ENACTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.788
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ÇOBAN  
SELÇUKLUDAN CUMHURİYET MEDRESELER (KIRILMA NOKTASI OSMANLI MODERN DÖNEMİNDE MEDRESELER) Ss, 84-95
FROM SELJUK TO REPUBLIC MADRASSAS (REFRACTION POINT MADRASSAS IN OTTOMAN MODERN PERIOD)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.713
Özet | Abstract | Tam Metin |


İpek GÖKBAYRAK  
BATI AVRUPA’DAKİ GÖÇMEN TÜRKLERİN TÜRKİYE-AB İLİŞKİSİNE ETKİSİ Ss, 96-114
THE POSSIBLE EFFECTS TO THE TURKEY- EU OF TURKISH IMMIGRANTS IN WESTERN EUROPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.771
Özet | Abstract | Tam Metin |


Volkan AKÇİT & Esin BARUTÇU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMUNUN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Ss, 115-126
EXAMINATION OF LIFE SATISFACTION OF UNIVERSITY STUDENTS: HONAZ VOCATIONAL SCHOOL CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.778
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feyyaz BODUR  
BİR FOTOĞRAFIN HABER FOTOĞRAFI OLABİLME ÖLÇÜTLERİ ULUSAL GAZETELERDE KULLANILAN HABER FOTOĞRAFLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 127-136
THE CRITERIA FOR A PHOTO TO BE A NEWS PHOTO THE EVALUATION OF THE NEWS PHOTOS ON NATIONAL NEWSPAPERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.753
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali BÜYÜKASLAN & Ahmet Serkan OKAY  
HABER SÖYLEMİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK HABERLERİN SUNUMU "KARAMAN'DAKİ 'KIZIN ÖLDÜ!' HABER ÖRNEĞİ" Ss, 137-148
NEWS DISCOURSE: PRESENTATION OF NEWS REGARDING HEALTH SECTOR THE“ YOUR DAUGHTER IS DEAD” NEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.797
Özet | Abstract | Tam Metin |


Türkan GÜLER ARI & Muammer NURLU  
1933-1948 YILLARI ARASINDA HALKEVLERİ KÜTÜPHANELERİNE SEÇİLEN ESERLER ÜZERİNE İNCELEME Ss, 149-157
AN INVESTIGATION OF THE WORKS SELECTED FOR THE LIBRARIES OF PEOPLE'S HOUSES BETWEEN 1933-1948 YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.780
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin CEBECİ & Hakan CAVLAK  
TÜRK TİCARET KANUNUNDA FİNANSAL RAPORLAMA Ss, 158-169
FINANCIAL REPORTING ON TURKISH COMMERCIAL CODE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.766
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zekiye Beril AKINCI VURAL & Sevilay ULAŞ  
KURUMSAL MARKALARIN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ: GARANTİ BANKASI ÖRNEĞİ Ss, 170-194
SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT OF CORPORATE BRANDS: CASE OF GARANTİ BANK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.746
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsrafil BABACAN  
UMBERTO ECO’NUN “YORUM VE AŞIRI YORUM” ANLAYIŞINA GÖRE BAZI KLÂSİK ŞİİR ŞERHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 195-201
THE ASESMENT OF SOME CLASSİCAL POETRY COMMENTARİES BASED ON UMBERTO ECO’S “INTERPRETATİON AND OVERINTERPRETATİON”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.762
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuba YAKICI AYAN - Hüseyin ÜNAL & Serkan SAMUT  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN EKONOMİK BOYUTU AÇISINDAN AVRUPA VE ORTA ASYA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ: KÜMELEME ANALİZİ VE TOPSIS YÖNTEMİ Ss, 202-213
A COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES FROM THE ECONOMIC DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CLUSTER ANALYSIS AND TOPSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.772
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neşe ARDA ONAR  
JEAN BAPTİSTE VANMOUR’UN RESİMLERİNDE TÜRK KAHVESİ Ss, 214-227
TURKISH COFFEE IN JEAN BAPTISTE VANMOUR PAINTINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.752
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan SONAT & Mehmet ŞAHİNGÖZ  
HARB-İ UMÛMÎ ÖNCESİNDE EMPERYAL DEVLETLERİN BAĞDAT’TAKİ FAALİYETLERİ VE OSMANLI DEVLETİNİN BU FAALİYETLER KARŞISINDAKİ TUTUMU Ss, 228-240
ACTIVITIES OF IMPERIAL STATES IN BAGHDAD BEFORE THE GREAT WAR AND ATTITUDE OF OTTOMAN EMPIRE AGAINST THE ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.810
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hanife AKGÜL & Birol AKGÜL  
ÇOCUK ODAKLI SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDA EĞİTİM VE EĞLENCE Ss, 241-253
EDUCATION AND ENTERTAINMENT IN CHILD-FOCUSED SOCIAL MEDIA ENVIRONMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.798
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın YILDIZ & A. Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU  
FLÜT EĞİTİMİNDE TERS YÜZ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ Ss, 254-270
THE EFFECTS OF FLIPPED LEARNING ON STUDENT SUCCESS IN FLUTE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.804
Özet | Abstract | Tam Metin |


Songül KURU & Pınar OLGAÇ  
DANS VE KOSTÜM TASARIMI Ss, 271-280
DANCE AND COSTUME DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.743
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem PANK  
TÜRKİYE’DE BÜROKRASİNİN GÜCÜNÜN KIRILMA NOKTALARINDAN BİRİ: BAKAN YARDIMCILIĞI Ss, 281-290
ONE OF THE BREAKING POINTS OF POWER OF BUREAUCRACY IN TURKEY: DEPUTY MINISTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.796
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zahra Nawal Bouchaour  
AİLENİN HAYAT KALİTESİNİN OTİSTİK KARDEŞLERİN ÖZ GÜVENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 291-302
QUALİTÉ DE VİE FAMİLİALE ET SA RELATİON AVEC L’ESTİME DE SOİ CHEZ LA FRATRİE DE L’AUTİSTE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.765
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nisreen Kadhim Khudhair & Bushra Saadoon Mohammed  
INVESTIGATING EFL PREPARATORY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS TOWARD USING STORYTELLING TECHNIQUE Ss, 303-314
INVESTIGATING EFL PREPARATORY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS TOWARD USING STORYTELLING TECHNIQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.791
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman KAYA  
NİSA SURESİ 34. AYET BAĞLAMINDA KUR’AN VE SÜNNETE GÖRE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ VE KADINLARIN DÖVÜLMESİ MESELESİ Ss, 324-346
EQUALITY OF WOMEN AND MEN IN CONTEXT OF 34TH AYAH OF NISA SURA ACCORDING TO QUARAN AND HADITH AND THE ISSUE OF BATTERING WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.803
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe ZEYBEKOĞLU & Zeynep KARATAŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UMUT PUANLARINI YORDAMADA EBEVEYN-ARKADAŞA BAĞLANMA VE DEPRESYONUN ROLÜ Ss, 347-354
THE ROLE OF DEPRESSION AND PARENTS AND FRIENDS ATTACHMENT IN PREDICTIVE OF SECONDARY STUDENTS’ HOPE SCORES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.758
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma KAYA  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM İNANÇLARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Ss, 355-366
SCIENCE TEACHERS’ CURRICULUM BELIEFS: A CASE OF ANTALYA PROVINCE, TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.815
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arslan KARAOĞLAN  
KUR’ÂN’I ANLAMADA BİLİMSEL YÖNELİŞE TOPLU BİR BAKIŞ Ss, 367-391
A GLANCE OF THE SCIENTIFIC DIRECTION OF THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.814
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilge BAĞCI AYRANCI  
CÜMLEYE DAİR PROBLEMLERE DAİR BİR ALAN YAZIN ARAŞTIRMASI Ss, 392-417
RESEARCH ON THE LİTERATURE ABOUT THE PROBLEMS OF THE SENTENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.808
Özet | Abstract | Tam Metin |


Khaled Abdelkader El-Jundi  
CHRISTIANS IN THE OTTOMAN PERIOD Ss, 417-445
CHRISTIANS IN THE OTTOMAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.816
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri