Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FLÜT EĞİTİMİNDE TERS YÜZ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ
Bu araştırmanın amacı ters-yüz öğrenme modeline dayalı öğretim programının, geleneksel öğretime kıyasla etkinliğinin sınanmasıdır. Araştırmada bu etkiyi tespit etmek amacıyla Öntest-Sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Eğitimi Programı I. II. III. ve IV. sınıflarda öğrenim gören 30 bireysel çalgı flüt eğitimi öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu, seviyelerine göre denklikleri göz önünde bulundurularak başlangıç (n: 10), orta (n: 10) ve ileri (n: 10) olmak üzere üç gruptan oluşturulmuştur. Bu açıdan çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin seçiminde amaçlı örnekleme (Purposive Sampling) yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemin kullanılmasında gözetilen durum da, uygulamanın başlangıç, orta ve ileri seviyelerdeki öğrencilere yönelik etkisinin belirlenmek istenmesidir. Ardından deney ve kontrol grupları, başlangıç deney (n:5), kontrol (n:5); orta deney (n:5), kontrol (n: 5) ve ileri deney (n:5), kontrol (n:5) olmak üzere yansız atama yöntemiyle oluşturulmuştur. Deney ve kontrol gruplarının denkliğini incelemek amacıyla iki gruba da uygulanan öntestlerden de faydalanılmış ve deney ve kontrol gruplarının seviyelerinin denk olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı “Akademik Başarı Testi” dir. Araştırmada parametrik olmayan Mann Whitney-U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testleri uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; deney grubu öğrencilerinin akademik başarısı, kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı bir artış göstermiştir.

Keywords
Ters-yüz öğrenme, Akademik Başarı, Flüt Eğitimi.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri