Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM İNANÇLARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
(SCIENCE TEACHERS’ CURRICULUM BELIEFS: A CASE OF ANTALYA PROVINCE, TURKEY )

Yazar : Fatma KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 355-366
886    754


Özet
Fen bilimleri öğretmenlerinin program inançlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmaya, Antalya İli merkez ilçelerdeki devlet okullarında görev yapan 200 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemi kapsamında anket tekniği kullanılarak yürütülmüş ve çalışmada kullanılacak veriler “Program Yönelimleri Envanteri” (PYE) kullanılarak toplanmıştır. Veriler, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analiz (anova) ve basit korelasyon teknikleriyle SPSS 17.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, fen bilimleri öğretmenlerinin bir eğitim programında en çok bilişsel ve hümanistik faktörlerin en az ise sosyal yeniden yapılanmacı faktörün bulunması gerektiğine inandıkları ancak diğer ancak diğer inanç faktörlerini de reddetmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet ve eğitim düzeyleri değişkenleri açısından fen bilimleri öğretmenlerinin inanç düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı ancak kıdem değişkeninin öğretmenlerin bir eğitim programında bilişsel inanç faktörünün yer alması gerektiğine olan inanç düzeylerini farklılaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda, ilgili faktörlere ilişkin öğretmen adaylarının inançları arasında anlamlı bir ilişki olduğu, en yüksek ilişkinin sosyal yeniden yapılanmacı ve hümanistik, en düşük ilişkinin ise akademik ve hümanistik faktörler arasında olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim programı, öğretmenlerin program inançları, fen bilimleri öğretmeni

Abstract
The aim of this study was to determine the science teachers’ curriculum beliefs. Fort his purpose, the study was carried out with participation of 200 science teachers that working in public schools and using the survey technique that is one of the quantitative research methodology. Data has been obtained Curriculum Orientation Inventory and analyzed via SPSS 17.0 software program for computing frequency, percentage, arithmetic average, standard deviation, independent samples t-test, one-way variation analysis (anova) and simple correlation technique. As a results of this research, science teachers believe in the highest level that cognitive process and humanistic factors should be found in a curriculum and in the lowest level that social-reconstructionist factor should be found in a curriculum but teachers did not reject other currıculum beliefs factors. İn addition this, in terms of sex gender and education levels variables, no statistically significant difference between science teachers’ curriculum beliefs levels has been found but in terms of professional seniority variable significant difference between science teachers’ beliefs levels of cognitive process factor. Also research results showed that there was significant correlation among the curriculum beliefs factors; highest correlation was between social-reconstructionist and humanistic factors and the lowest one was academic and humanistic factors.

Keywords
Curriculum, teachers’ curriculum beliefs, science teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri