Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA

Antakya / HATAY  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKamile GÜLÜM & Mustafa BOZ  
ÇANAKKALE’DE TURİZMİN EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL VE EĞİTİMSEL ETKİLERİ ÜZERİNE YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ Ss, 1-10
THE OPINIONS OF RESIDENTS TOWARDS ECONOMC, SOCIO-CULTURAL AND EDUCATIONAL IMPACTS OF TOURISM IN ÇANAKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.40
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuz KARA & M.Nurullah KURUTKAN  
İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLE İMALAT SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 11-25
RELATIONSHIP BETWEEN LABOR PRODUCTIVITY AND MANUFACTURING INDUSTRY GROWTH RATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.41
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sümeyra KURT & Deniz EKİNCİ  
MARMARA DENİZİ ÇARDAK-BELKIS TOMBOLOSU ARASI ALÇAK KIYILARININ RÖLYEF ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 26-38
ASSESMENT ABOUT THE RELIEF FEATURES OF THE MARMARA SEA COASTS BETWEEN ÇARDAK- BELKIS TOMBOLO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.45
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU & M. Akif BİNGÖL  
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 39-53
AN INVESTIGATION OF CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF THE HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS PERCEIVED BY THE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.46
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sercan SAĞLAM  
DİNLEME-ANLAMA BECERİSİNDE KELİME DAĞARCIĞININ, DİLBİLGİSİNİN VE DİNLEME-ANLAMA STRATEJİ KULLANIMININ ETKİSİ Ss, 54-72
THE ROLE OF VOCABULARY BREADTH, SYNTACTIC KNOWLEDGE, AND LISTENING STRATEGY USE ON LISTENING COMPREHENSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.49
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu YILDIRIM & Oktay YILDIRIM  
EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI: ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Ss, 73-88
CONCEPT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT EDUCATION INSTITUTIONS: CASE MANAGEMENT EDUCATION ŞIRNAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.50
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih Mehmet TÜRKER  
YABANCI DİL EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Ss, 89-100
WEB-BASED DISTANCE EDUCATION TURKISH FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.52
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selma ISLIOĞLU  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 101-115
MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.53
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk TÖMAN & Sabiha ODABAŞI ÇİMER  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 116-125
INVESTIGATION PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' REFLECTIVE THINKING LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.55
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hayrettin TUNCEL  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGI ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ Ss, 126-151
A GENERAL OUTLOOK TO THE STUDIES ON THE ANXIETY OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.67
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif AKTAŞ & Leyla ŞENTÜRK  
CEMAL SÜREYA VE ÇOCUK EDEBİYATI Ss, 152-161
CEMAL SÜREYA AND CHILD LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.68
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih BAŞPINAR  
HASAN HÂLİD EL-MEVLEVÎ’NİN “ISTILÂHÂT-I MEŞÂYIH” ADLI TASAVVUF SÖZLÜĞÜ VE ESERİN SON KISMINDA YER ALAN TASAVVUFÎ TABİRLER Ss, 162-176
HASAN KHALED AL-MAWLAWI’S SUFISM DICTIONARY ISTILAHATI MASHAYIKH AND SUFISM TERMS WHICH LOCATED IN ISTILAHATI MASHAYIKH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.73
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep KANTARCI  
ETİK BİR İŞ DÜNYASI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: AHİLİK ÖRNEĞİ Ss, 177-190
AN ETHICAL BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT: AHI COMMUNITY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.74
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan VAROL  
DİLSEL ETKİLEŞİM SÜREÇLERİNİN KÜRTÇE-TÜRKÇE DİL ETKİLEŞİMİNDEKİ TEMEL GÖRÜNÜMLERİ Ss, 191-203
MAIN ASPECTS OF LANGUAGE CONTACT PROCESSES IN KURDISH-TURKISH LANGUAGE CONTACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.75
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Nur EN NEMR  
نقد العودة الأيديولوجية إلى التراث الفلسفي Ss, 204-210
THE CRITICISM OF THE IDEOLOGICAL RETURN TO THE PHILOSOPHICAL HERITAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.69
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup YILMAZ  
TÜRKÇEDE SAAT İFADELERİ Ss, 211-230
INFORMINGS OF HOUR AT TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.56
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı KAHRAMAN ÇINAR  
HİTİTLERDE TANRI VE TANRIÇALARA ATFEDİLEN BAZI İSİM, SIFAT, UNVAN VE YAKIŞTIRMALAR Ss, 231-240
THE GODS AND GODDESSES ATTRIBUTED TO SOME NOUNS, ADJECTIVES, TITLE, AND COMPLIMENTS IN HITTITE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.51
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri