Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmada ortaöğretim kurumları yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan çatışma yönetim yöntemlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Bursa ili Yıldırım ilçesi sınırları içinde bulunan ortaöğretim kurumlarında görevli ve çalışmaya istekli olarak katılan toplam 102 öğretmen üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada iki adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Rahim (1983) tarafından geliştirilen ve Gümüşeli (1994) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ROCI-II Çatışma Envanteri 28 soru ve tümleştirme, uyma, hükmetme, kaçınma ve uzlaşma adı verilen beş faktörden oluşmaktadır. Araştırmada, Bireysel Özellikleri Belirleme Anketi’de kullanılmıştır. Veriler bizzat araştırmacı tarafından, 2012–2013 öğretim yılı mayıs ve haziran ayları içerisinde toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma tanımlayıcı istatistikleri ile t test ve varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğretmen algılarına göre ortaöğretim kurumları yöneticilerinin çatışma yönetme yöntemlerinden hükmetme yöntemi en sık kullandıkları çatışma yönetim yöntemi iken, en az kullandıkları çatışma yönetim yönteminin ise tümleştirmeyöntemi olduğu görülmektedir. Okul yöneticileri hükmetme ve uymayöntemini tümleştirmeyöntemine göre daha fazla tercih etmektedirler. Çatışma yönetim yöntemlerinin tüm alt boyutları ile cinsiyet, mesleki kıdem, sendika üyeliği, branş arasındaki anlamlı ilişkiler saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada, özellikle ortaöğretim kurumları yöneticilerinin çatışma yönetimi eğitimi ihtiyacı belirtilmekte ve bu konuda hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yönetici, çatışma yönetimi, öğretmen algısı, lise.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri