Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİTİTLERDE TANRI VE TANRIÇALARA ATFEDİLEN BAZI İSİM, SIFAT, UNVAN VE YAKIŞTIRMALAR

THE GODS AND GODDESSES ATTRIBUTED TO SOME NOUNS, ADJECTIVES, TITLE, AND COMPLIMENTS IN HITTITE

HİTİTLERDE TANRI VE TANRIÇALARA ATFEDİLEN BAZI İSİM, SIFAT, UNVAN VE YAKIŞTIRMALAR

 
Yazar : Aslı KAHRAMAN ÇINAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2
Sayfa : 231-240
DOI Number: :
Cite : Aslı KAHRAMAN ÇINAR , (2014). HİTİTLERDE TANRI VE TANRIÇALARA ATFEDİLEN BAZI İSİM, SIFAT, UNVAN VE YAKIŞTIRMALAR. Route Education and Social Science Journal , 2, p. 231-240. Doi: 10.17121/ressjournal.51.
7886    6015


Özet
Antik Anadolu coğrafyasının en önemli medeniyetlerinden biri olan Hititler dönemin sosyo-kültürel, ekonomik, dini yapısına damga vurmuş, iz bırakmıştır. Dönemin Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında yaşanan politeist inançlı dinlerin varlığı coğrafyadaki tüm medeniyetlerin birbirlerinden etkilenmesini de beraberinde getirmiştir. Savaşlarda elde ettikleri toprakların tanrılarını da yanlarında götürerek hiçbir tanrının gazabına uğramama kaygısı ile hareket eden Hititler bu tanrı toplamanın sonucunda binlerce tanrının bir araya geldiği büyük bir panteona sahip olmuşlardır. Bu bağlamda kendilerinden çivi yazılı tabletlerde “bin tanrılı halk” olarak bahsetmişlerdir. Tanrılarını yılın her günü anmak ve onları memnun etmek kaygısı ile pek çok ritüeller, bayramlar düzenlemişlerdir. Bu ritüllerde çoğu zaman tanrılarını tek tek isimlerini okuyarak zikretmişlerdir. Tanrılarını sadece isimleri ile anmakla yetinmeyen Hitit kraliyeti onlara onlarca sıfat ve unvanlar vermiş bir çok yakıştırma ile tanrıları tazim etmişledir. Tanrılara olan inancın yüceliği, ona tahsis edilmiş görev, korunmasını istedikleri mekan, muhtaç oldukları her türlü ihtiyaç için tanrılara yeni sıfat ve unvanlar vermiş, farklı yakıştırmalarla onları hoş tutmaya çalışmışlardır. Zaman zaman panteonu küçültebilmek maksadı ile bir tanrıya birkaç vasıf ve unvan verilmiş, kimi zaman Tanrı/Tanrıça İştar gibi bir tanrıya çift cinsiyet tahsis etmişlerdir. Bu çalışmada Hitit tanrı/tanrıça panteonunda Hititlerin tanrılarına verdikleri isim, unvan, sıfat ve yakıştırmalar üzerinde durularak bu sıfat ve unvanlardan yola çıkarak toplumun sosyo-kültürel, ekonomik ve özellikle dini anlayışları hakkında bir sonuca ulaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hitit, panteon, tanrı, tanrıça, tapınak, inanç

Abstract
Hittites, which were one of the most important civilizations of the ancient Anatolian geography, left a great mark on cultural, economic, religious structure. Polytheist religions existed in Anatolian and Mesopotamian geography, therfore all civilizations interacted with each other.Hittites had also Gods of the lands that they occupied and acted in such a way that they did not want to fall victim to Gods’ wrath; as a result, they possessed a great pantheon which was formed by thousands of Gods.Hittites organized lots of rituels and feasts in order to please their Gods on each day of the year. In these rituels, they commemorate their Gods by calling out their names one by one.Hittite Kingdom honored their Gods by giving them tens of names and titles.They gave them new names and titles for greatness of their faith, for places they want to be protected and for anything they need and they tried to please their Gods with various titles.From time to time, they gathered some skills and titles in one God and assigned dual sexual nature to one God like God/goddess Ishtar order to norrow Pantheon.In this study, the titles and names that Hittites gave to their Gods will be focused on and socio-cultural, economic and particularly religious structures of the society will be made out by evaluating those titles and names.

Keywords
Hittite, pantheon, god, goddess, temple, faith.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri