Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dil öğrenmek, uluslararası ilişkilerin hız kazanması, eğitim politikalarının gelişmesi, öğrenci değişim programlarının uygulamaya geçmesi ile birlikte günümüzde önem kazanan konulardan biri olmuştur. Son yıllarda Türkçe öğrenmeye olan istek de giderek artmaktadır. Dil öğrenmek konuşma, yazma, dinleme, okuma becerilerine dayanır. Bununla birlikte bir dili iyi kullanmak ve iletişim kurabilmek için o dilin temel kurallarını bilmek gerekmektedir. Ural- Altay dil ailesine mensup olan Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Türk dilinin işleyişini kavramak ve kurallarına uygun kullanabilmek için eklerin işlevlerini, kullanım özelliklerini bilmek önemlidir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde en fazla sorunun yaşandığı konulardan biri de ad durum ekleridir. Bu çalışmanın amacı da Türkçe dil bilgisi öğretiminde ad durum eklerinden biri olan nesne durum ekinin kullanımında yaşanan sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmektir. 2011-2012 yılları arasında Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında ülkemize gelen, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Akademi Türk’te Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerine katılan otuz öğrenci ile uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Gözlemler ve uygulamalardan elde edilen verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Türkçenin öğretiminde nesne durum eki ile ilgili yanlışlar tespit edilerek nesne durum eki ile ilgili yaşanan sorunlar nitel yöntemlerle ele alınmış, sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Araştırma sonuçları öğrencilerin nesne durum eki ile ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını göstermiştir. Konu ile ilgili 179 yanlış tespit edilmiştir. Nesne durum eki ile ilgili yanlışlar dört başlık altında incelenmiştir: nesne durum ekinin yanlış yazımı, nesne durum ekinin gereksiz yazımı, nesne durum ekinin kullanılmaması ve nesne durum ekinin diğer ad durum ekleri ile karıştırılması. Sınıflama içerinde en fazla yanlışın nesne durum ekinin diğer ad durum ekleri ile karıştırılmasında görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, yabancı dil öğretimi, dil bilgisi, nesne durumu eki

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri