Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 
Yazar : Selma ISLIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2
Sayfa : 101-115
DOI Number: :
Cite : Selma ISLIOĞLU , (2014). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Route Education and Social Science Journal , 2, p. 101-115. Doi: 10.17121/ressjournal.53.
7946    4934


Özet
Dil öğrenmek, uluslararası ilişkilerin hız kazanması, eğitim politikalarının gelişmesi, öğrenci değişim programlarının uygulamaya geçmesi ile birlikte günümüzde önem kazanan konulardan biri olmuştur. Son yıllarda Türkçe öğrenmeye olan istek de giderek artmaktadır. Dil öğrenmek konuşma, yazma, dinleme, okuma becerilerine dayanır. Bununla birlikte bir dili iyi kullanmak ve iletişim kurabilmek için o dilin temel kurallarını bilmek gerekmektedir. Ural- Altay dil ailesine mensup olan Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Türk dilinin işleyişini kavramak ve kurallarına uygun kullanabilmek için eklerin işlevlerini, kullanım özelliklerini bilmek önemlidir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde en fazla sorunun yaşandığı konulardan biri de ad durum ekleridir. Bu çalışmanın amacı da Türkçe dil bilgisi öğretiminde ad durum eklerinden biri olan nesne durum ekinin kullanımında yaşanan sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmektir. 2011-2012 yılları arasında Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında ülkemize gelen, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Akademi Türk’te Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerine katılan otuz öğrenci ile uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Gözlemler ve uygulamalardan elde edilen verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Türkçenin öğretiminde nesne durum eki ile ilgili yanlışlar tespit edilerek nesne durum eki ile ilgili yaşanan sorunlar nitel yöntemlerle ele alınmış, sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Araştırma sonuçları öğrencilerin nesne durum eki ile ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını göstermiştir. Konu ile ilgili 179 yanlış tespit edilmiştir. Nesne durum eki ile ilgili yanlışlar dört başlık altında incelenmiştir: nesne durum ekinin yanlış yazımı, nesne durum ekinin gereksiz yazımı, nesne durum ekinin kullanılmaması ve nesne durum ekinin diğer ad durum ekleri ile karıştırılması. Sınıflama içerinde en fazla yanlışın nesne durum ekinin diğer ad durum ekleri ile karıştırılmasında görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, yabancı dil öğretimi, dil bilgisi, nesne durumu eki

Abstract
Learning a language has been one of the most significant subjects with the acceleration of international relations, the development of education policy and student exchange programs coming into effect. In recent years, the desire to learn Turkish has also been increasing. Learning a language is based on the skills of writing, speaking, listening and reading. In addition to this, so as to use a language efficiently and to communicate, it is necessary to know the basic rules of that language. Belonging to the family of Ural-Altaic languages, Turkish is an agglutinative language. In order to understand the functioning of the Turkish language and to use it according to its rules, it is vital to know the function and usage characteristics of the suffixes. One of the subjects in which many problems are experienced in teaching Turkish as a foreign language is case suffixes. The aim of this study is to identify the problems confronted in using the object case suffix being one of the noun case suffixes in teaching Turkish grammar. The study comprises 30 students being within the scope of Erasmus student exchange program and taking the Turkish lesson as a foreign language in Academy Turk and Izmir University of Economics between the years of 2011-2012. The examination of the documents and the evaluation of the data obtained from observations and practices have been verified by content analysis. In this study, through identifying the mistakes regarding the object case suffixes in teaching Turkish, the problems pertain to object case suffixes have been discussed with qualitative methods and solution offers to these problems have been introduced. Research results shows that students students have experienced serious problems with object case suffixes. 179 mistakes were determined relevant object case suffix. The mistakes of object case suffixes have been examined in four stages: wrong spelling of object case suffix unnecessary spelling of object case suffix disusing object case of suffix and object case suffix mixing with the other noun case suffix. Most of the mistakes regarding mixing object case suffix and the other case suffixes of noun. End of the study solutions have been offered relevant to object case suffix.

Keywords
Turkish, foreign language teaching, grammar, object case suffix

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri