Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


69 SayıEditör
Dr. Bekir KAYABAŞI

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA - Dr. Abdullah AYDIN - Dr. Wisam Abdullah JASIM - Dr. Habiba Chohra - Dr. Amel Tsouri

Türkiye  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet TUNÇ & Etkin GÜNEŞ  
CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİNİN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1-12
AN EVALUATION ON THE PLACE OF PRESIDENTIAL OFFICES IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3107
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aziz BELLİ & Faruk KAYAALP  
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN YEREL DEMOKRASİYE KATKISI Ss, 13-28
CONTRIBUTION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS TO LOCAL DEMOCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3112
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat Gökhan DALYAN  
KURDISH AND ARMENIAN LAND DISPUTE IN THE SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD AND A SOLUTION SUGGESTION Ss, 29-41
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KÜRT VE ERMENİ TOPRAK ANLAŞMAZLIĞI VE BİR ÇÖZÜM GİRİŞİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3113
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fahri EROL & Ahmet AKKAYA  
COVİD-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI SÜRECİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ Ss, 42-62
TEACHING WRITING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3060
Özet | Abstract | Tam Metin |


Büşra KARTAL GEDİK  
KARAPAPAK-TEREKEME TÜRKLERİ’NİN ALKIŞ VE KARGIŞ SÖYLEME GELENEĞİ Ss, 63-81
THE TRADİTİON OF SAYİNG PRAYERS AND CURSES OF KARAPAPAK TEREKEME TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3083
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah ACEHAN  
TARIK DURSUN KAKINÇ’IN İNSAN SÖMÜRÜSÜNÜ ELE ALAN İKİ ROMANI [DENİZİN KANI ve KURŞUN ATA ATA BİTER] ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 82-95
A REVIEW OF TARIK DURSUN KAKINÇ'S TWO NOVELS [DENİZİN KANI VE KURŞUN ATA ATA BİTER], WHICH DEAL WITH HUMAN EXPLOITATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3055
Özet | Abstract | Tam Metin |


Umut KARAMAN & Ayten AKATAY  
A STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MOTIVATION FACTORS ON THE ENTREPRENEURSHIP TENDENCY IN THE CONTEXT OF THE PLANNED BEHAVIOR THEORY Ss, 96-118
MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİNİN PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3105
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Alpay KARASOY & Özgür ŞAHİN  
INTERNAL SECURITY PERSONNEL ORGANIZATIONS OF TURKEY AND INSTITUTIONAL/STRUCTURAL DIFFERENCES Ss, 119-132
TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK PERSONELİ VE KURUMSAL/YAPISAL FARKLILIKLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3057
Özet | Abstract | Tam Metin |


EBRU KÜKEY & Esra MACİT  
TEACHING MATHEMATICS WITH GAMES ACCORDING TO PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS Ss, 133-148
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE OYUNLARLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3043
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet AYDIN & Adnan ALGÜL  
فقه الإمام البخاري في تراجم كتب المعاملات من صحيحه مقارناً بالمذاهب الأربعة (الإجارة أنموذجاً) Ss, 149-165
THE JURISPRUDENCE OF IMAM AL-BUKHARI IN THE TRANSLATIONS OF THE BOOKS OF TRANSACTIONS FROM HIS HADITH COLLECTION, COMPARED TO THE FOUR SCHOOLS OF THOUGHT (LEASING AS A MODEL)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3081
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman KAYA  
KASAS SURESİ 28/27. ÂYET BAĞLAMINDA BAŞLIK / قلن ﮒKALING PARASI Ss, 166-180
QASAS SURAT 28/27. TITLE IN THE CONTEXT OF THE BRİDE PRİCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3106
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran Hanım HALAÇ & Büşra SAATCi iZCi  
SINDIRGI GELENEKSEL KONUTLARINDA SOKAK CEPHE ARA KESİTİNDE GİRİŞ DÜZENLEMELERİNE TİPOLOJİK BİR BAKIŞ Ss, 181-192
A TYPOLOGICAL LOOK AT THE ENTRANCE ARRANGEMENTS IN THE CROSS SECTION OF THE STREET FACADE IN THE TRADITIONAL SINDIRGI HOUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2930
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şule ÇİÇEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İLHAN ŞAHİN, ENKHBAT AVIRMED, GÜLJANAT KURMANGALIYEVA ERCILASUN, ORHON YAZITLARI VE TÜRK-MOĞOL İLİŞKİLERİ, İSTANBUL: 2021, 399 S. Ss, 193-197
İLHAN ŞAHİN, ENKHBAT AVİRMED, GÜLJANAT KURMANGALİYEVA ERCİLASUN, ORKHON INSCRİPTİONS AND TURKİSH-MONGOLİAN RELATİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri