Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE OYUNLARLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ
Bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının oyunlarla matematik öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel olarak hazırlanan bu çalışma olgubilim araştırması şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 26 ilköğretim matematik öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikle öğretmen adaylarıyla bir dönem boyunca oyunlarla matematik öğretimi dersi yapılmıştır. Dönem sonunda gönüllü olan öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiş ve yapılan analizler sürecinde veriler temalara ayrılmıştır. Matematik öğretmen adaylarının oyunlarla matematik öğretimine yönelik olarak görüşlerinin incelenmesi sonucunda 6 tema belirlenmiştir. Bu temalar “oyun hazırlama süreci”, “oyunlarda bulunması gereken özellikler”, “öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler”, “oyunların faydaları”, “oyunların olumsuz yönleri” ve “uygulama sorunları” olarak isimlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının, oyunların matematik kazanımlarına uygun olması gerektiğine vurgu yaptıkları sonucu elde edilmiştir. Oyunların kazanımlara uygun olmasının yanında sınıf seviyelerine, öğrencilerin bilişsel gelişimlerine ve ilgilerine de uygun olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin oyun geliştirebilmeleri için öncelikle farklı öğretim yöntemlerini kullanabilmeleri ve yüksek hayal gücüne sahip olmaları gerektiği öğretmen adayları tarafından vurgulanmıştır. Ayrıca oyunlarla öğretimin öğrencilerin özgüvenini arttırdığı, işbirlikli öğrenmeyi ve duyuşsal gelişimlerini sağladığı tespit edilmiştir. Bunların yanında oyunların sınıf ortamında kullanılması sürecinde ders akışını olumsuz yönde etkileyebileceği belirlenmiştir. Ayrıca ders süresince kısıtlı bir zamandan dolayı zaman problemi oluşturabileceğinden uygulama sıkıntısı yaşanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında matematik derslerinde etkili şekilde kullanılabilecek oyunlarla öğretimin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords
Oyunlarla matematik öğretimi, matematik öğretimi, öğretmen adaylarıKaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri