Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


A STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MOTIVATION FACTORS ON THE ENTREPRENEURSHIP TENDENCY IN THE CONTEXT OF THE PLANNED BEHAVIOR THEORY
Bu araştırmanın amacı, motivasyon faktörlerinin girişimcilik eğilimine etkisinin Planlanmış Davranış Teorisi bağlamında incelemektir. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu fakültede 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında İşletme ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde öğrenim gören 314 öğrenci oluşturmaktadır. Bulgular neticesinde; başarı, güç ve bağlanma ihtiyaçlarının girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı etkisine rastlanmazken; düşünme ve ekonomik ihtiyaçların ise girişimcilik eğilimine pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Motivasyon faktörlerinin girişimcilik eğilimine etkisinin Planlanmış Davranış Teorisi bağlamında değerlendirildiğinde; kişisel tutumun düşünme ihtiyacı ve ekonomik ihtiyaçlardan etkilendiği görülmüştür. Bununla birlikte, algılanan davranışsal kontrolün başarı ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve ekonomik ihtiyaçlardan etkilendiği görülmüştür. Öznel normun ise hiçbir motivasyon faktöründen etkilenmediği tespit edilmiştir. Öte yandan; kişisel tutum ve algılanan davranışsal kontrolün girişimcilik eğilimi üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu görülürken; öznel normun girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Planlanmış Davranış Teorisi, Motivasyon Faktörleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri