Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARAPAPAK-TEREKEME TÜRKLERİ’NİN ALKIŞ VE KARGIŞ SÖYLEME GELENEĞİ

THE TRADİTİON OF SAYİNG PRAYERS AND CURSES OF KARAPAPAK TEREKEME TURKS

KARAPAPAK-TEREKEME TÜRKLERİ’NİN ALKIŞ VE KARGIŞ SÖYLEME GELENEĞİ

 
Yazar : Büşra KARTAL GEDİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 63-81
DOI Number: :
Cite : Büşra KARTAL GEDİK , (2021). KARAPAPAK-TEREKEME TÜRKLERİ’NİN ALKIŞ VE KARGIŞ SÖYLEME GELENEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 69, p. 63-81. Doi: 10.17121/ressjournal.3083.
850    699


Özet
İnsanların yapılan iyiliğe veya kötülüğe cevap verme gereksiniminden doğan alkış, kargışlar bütün toplumların sözlü kültür ürünlerinin hemen hepsinde yer almaktadır. Alka- övmek, methetmek, karga- beddua etmek köklerinden türeyen bu terimler insanın duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktaran kalıp ifadelerdir. Bu dua ve beddua sözleri toplum tarafından o kadar çok benimsenmiştir ki masal, ninni, mani, ağıt, türkü, destan, halk hikâyesi gibi birçok edebî türde de kendine yer bulmuştur. Ağrı, Kars, Iğdır, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya gibi birçok şehirde dağınık biçimde yaşayan Karapapak-Terekeme Türkleri de günlük hayatlarında kendi maddi ve manevi kültürlerinden izler barındıran bu sözleri kullanmışlardır. Çalışmamızda Karapapak-Terekeme Türkleri arasından derlenen alkış ve kargışlar konu, içerik ve şekil özellikleri bağlamında incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmada yer alan alkış ve kargışlar sahadan derlenmiş ve Karapapak-Terekeme Türkleri’nin ağız özelliklerine uygun olarak yazıya geçirilmiştir. Bu kalıp ifadelerin daha iyi çözümlenmesi Karapapak-Terekeme Türklerinin geleneksel yaşam tarzının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Karapapak-Terekeme Türkleri, alkış, kargış

Abstract
Applause and imprecation arising from people's need to respond to good or evil done takes place in almost all oral culture products of all societies.These terms, derived from ‘alka’ praise and imprecation curseare patterns that transfer people's feelings and thoughts to the other side. These pray and curse words have been adopted by the society so much that they have found its place in many literary genres like fairy tale, lullaby, mania, lament, folk song, epic and folk tale. Karapapak-Terekeme Turks who has lived scattered in many cities such as Ağrı, Kars,Iğdır, Erzurum, Sivas, Tokat andAmasya used this languagewhich contains traces of their own material and spiritual cultures in their daily lives.In our study, ‘applause’ and imprecation compiled from Karapapak-Terekeme Turks will be tried to be examined intopic, content and shape properties. applauses and imprecation in this study have been written according to the dialect characteristics of the Karakapak-Terekeme Turks. A better analyze of these patterns will contribute to the understanding of the traditional lifestyle of the Karakapak-Terekeme Turks.

Keywords
Karapapak-Terekeme Turks, applause, imprecation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri