Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURDISH AND ARMENIAN LAND DISPUTE IN THE SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD AND A SOLUTION SUGGESTION

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KÜRT VE ERMENİ TOPRAK ANLAŞMAZLIĞI VE BİR ÇÖZÜM GİRİŞİMİ

KURDISH AND ARMENIAN LAND DISPUTE IN THE SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD AND A SOLUTION SUGGESTION

 
Yazar : Murat Gökhan DALYAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 29-41
DOI Number: :
Cite : Murat Gökhan DALYAN , (2021). KURDISH AND ARMENIAN LAND DISPUTE IN THE SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD AND A SOLUTION SUGGESTION. Route Education and Social Science Journal , 69, p. 29-41. Doi: 10.17121/ressjournal.3113.
833    747


Özet
XIX. yüzyılın büyük bir bölümü boyunca ve XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’ndeki başlıca sorunlardan birisi de Kürtler ve Ermeniler arasında meydana gelen toprak gaspları meselesidir. Bu meselenin ortaya çıkışında Kürtlerin Ermeni topraklarına yayılmaya başlaması, Ermeni göçleri ve Kürtlerin göçebelikten yerleşik hayata geçişleri etkili olmuştur. Bu durum tarafların karşılıklı rızasıyla meydana gelmediğinden beraberinde çatışmayı da getirmiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti, II. Meşrutiyet döneminde bu sorunu çözebilmek için Kürt milliyetçileri ile Ermeni Taşnak Partisi üyelerinin katıldığı bir heyet kurarak, Kürtlerin gasp ettiği Ermeni toprak ve mallarını geri verilmesini sağlayarak tarafları uzlaştırmaya çalışmıştır. Bu amaçla bu heyete askerleri ve mülki idare memurlarını dahi azl edebilme yetkisini de vermiştir. Osmanlı Devleti’nin bu girişiminden haberdar olan Ermeniler ve Kürtler, oluşturulacak heyetin nasıl olması gerektiği konusunda hükümete dilekçeler vermişlerdir. Ancak bu girişim Kürtlerin karşı çıkması sonucu akamete uğramış ve sonuçsuz kalmıştır. Bu çalışmada bu heyetin oluşturulmasından öncesindeki genel durum ve sonrasında yaşanan olaylara değinilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ermeni, Kürt, Osmanlı Devleti, Arazi Anlaşmazlığı

Abstract
During the majority of 19th century and at the beginning of 20th century, one of the conflicts encountered by the Ottoman Empire is the land grabbing problems between Kurdish and Armenians. The reason of this problem results from Kurds spread in the Armenian territory, Armenian migration and Kurds’ transition from nomadic to settled life. As this was not based on mutual consent of the parties, it brought some conflicts along with it. Therefore in the 2nd Constitutionalist Period, Ottoman Empire established a committee with the participation of the members of Kurdish nationalists and Armenian Dashnak Party (Armenian Revolutionary Federation), and tried to reconcile the parties by ensuring that Kurds return the land and commodities that they grabbed from Armenians. For this purpose, this committee was even given the authority of dismissing soldiers and administrative officials. Having heard of this initiative of Ottoman Empire, Armenians and Kurds gave petitions to the government about how this committee should be formed. However, this initiative was revoked and failed as a result of opposition from the Kurds. This paper analyzes the general situation before the formation of this committee and the events experienced thereafter.

Keywords
Armenian, Kurdish, Ottoman Empire, Land Dispute

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri