Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INTERNAL SECURITY PERSONNEL ORGANIZATIONS OF TURKEY AND INSTITUTIONAL/STRUCTURAL DIFFERENCES

TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK PERSONELİ VE KURUMSAL/YAPISAL FARKLILIKLAR

INTERNAL SECURITY PERSONNEL ORGANIZATIONS OF TURKEY AND INSTITUTIONAL/STRUCTURAL DIFFERENCES

 
Yazar : Hasan Alpay KARASOY  & Özgür ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 119-132
DOI Number: :
Cite : Hasan Alpay KARASOY & Özgür ŞAHİN, (2021). INTERNAL SECURITY PERSONNEL ORGANIZATIONS OF TURKEY AND INSTITUTIONAL/STRUCTURAL DIFFERENCES. Route Education and Social Science Journal , 69, p. 119-132. Doi: 10.17121/ressjournal.3057.
918    687


Özet
Kamu düzeninin sağlanması noktasında Türkiye’de geçmişten günümüze değin kolluk teşkilatlanın yapılanmasında konjonktüre göre farklı yapısal özellikler tercih edilmiş, ilk başlarda askeri disipline, eğitime ve donanıma sahip kolluk teşkilatlarından faydalanılırken sonrasında sivil teşkilatlara da yer verilmiştir. Ayrıca kolluk teşkilatlanmalarının çoklu veya tekli yapıda olması da ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte ve tekli ya da çoklu olup tamamen askeri yapıya sahip olan teşkilatlanmalar da mevcut olmakla birlikte bu durumun tersi de mümkün olup karma yapıda çoklu kolluk teşkilatlanmalarından yararlanıldığı da görülmektedir. Türkiye’de de Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana karma sistem benimsenmiş genel kolluk hizmetleri; polis ve jandarma teşkilatları marifetiyle yürütülmüştür. Bu çalışma ikili kolluk yapısı ele alınarak kurumsal ve yapısal farklılıklar incelenecektir. İki kolluk teşkilatının nitelikleri ve ikili yapıdan doğan sorunlar çalışma kapsamında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kamu güvenliği, jandarma, polis, emniyet, kolluk

Abstract
In Turkey, different structural features have been preferred according to the conjuncture in the structure of law enforcement agencies to ensure public order. At first, law enforcement agencies with military discipline, training, and equipment were used, and civilian organizations were included. In addition, the fact that law enforcement agencies have a multiple or single structure also varies from country to country, and although there are organizations that are single or multiple and have a purely military structure. The opposite is also possible, and it is also seen that multiple law enforcement agencies are used in a hybrid structure. Thus, a hybrid system has been adopted in Turkey since the establishment of the Republic. General law enforcement services have been carried out with the ingenuity of the police and gendarmerie agencies. In this study, institutional and structural differences will be examined by considering the dual law enforcement structure. The qualifications of the two law enforcement agencies and the problems arising from the dual structure were discussed within the scope of the study.

Keywords
Public security, gendarmerie, police, security, law enforcement

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri