Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN YEREL DEMOKRASİYE KATKISI
Sivil toplum ile demokratik bir siyasi düzen arasında yakın bir ilişki olduğu günümüzde genel olarak kabul görmektedir. Ancak gerçek amacına hizmet eden bir sivil toplum düzeninin kurulması için de öncelikle demokratik bir devlet düzeninin varlığı gereklidir. Yani bir ülkede çeşitli halk kesimlerinin devlet nezdinde temsil edildiği, etkili bir sivil toplum düzeninin kurulması, demokratik bir siyasi düzen olmadan pek mümkün gözükmemektedir. Devletin de vatandaş gruplarının katılımını sağlayan demokratik bir siyasi düzen kurabilmesi için, devletin resmi ideolojisinin dışında bir söyleme sahip, temsil ettiği toplum kesimlerinin sorunlarına odaklanmış, güçlü bir sivil toplum hareketinin varlığı hayati derecede önemlidir. Kısaca demokratik bir devlet yönetiminin, güçlü bir sivil toplum düzeni kurulmasına; devletten özerk hareket eden güçlü bir sivil toplum hareketinin de devletin demokratik bir yönetime kavuşmasına hizmet ettiği söylenebilir. Demokratik bir siyasi düzenin kurulması için, öncelikle bu anlayışın yerele yayılması gerekir. Bu anlamda devletin, demokratik düzeni yerelde hâkim kılmadan, merkezi yönetim eliyle demokratik bir düzen kurabilmesi hayli güçtür. Çünkü bu durum her şeyden önce halkta, demokrasi kültürünün oluşmasına bağlıdır. Bu noktada sivil toplumun önemi, ortaya çıkmaktadır. Halk, üyesi bulunduğu farklı sivil toplum organizasyonları aracılığıyla, hem seçme, seçilme ve temsil gibi demokratik hayatın gereklerini yakından tanıma şansı bulabilmekte hem de bu örgütler sayesinde, devlete sesini duyurabilmektedir. Bu durum ise vatandaşın, yönetimin aldığı kararlara katılımını kolaylaştırmakta ve demokratik düzenin öngördüğü, vatandaşın devlete olan bağlılık ve aidiyet hissini güçlendirmekte; vatandaş nezdinde devletin daha meşru algılanmasına hizmet etmektedir. Bu çalışmada, ilgili kaynaklardan yararlanarak sivil toplumun yerelde, demokratik bir siyasi-toplumsal düzen kurulmasında, katkısının ne düzeyde olduğunun araştırılarak ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu katkı, belli bir bölge veya ülkede değil, genel olarak sivil toplumun yerel demokrasiye olan katkısı anlamında ele alınacaktır. Çalışmada nitel analiz tekniklerinden, betimsel analiz tekniğinden yararlanılacak, veriler mantıki bir sıraya konup bu betimlemeler yorumlanarak sonuçlara ulaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sivil Toplum, Sivil Toplum Örgütleri, Demokrasi, Yerel Demokrasi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri