Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINDIRGI GELENEKSEL KONUTLARINDA SOKAK CEPHE ARA KESİTİNDE GİRİŞ DÜZENLEMELERİNE TİPOLOJİK BİR BAKIŞ

A TYPOLOGICAL LOOK AT THE ENTRANCE ARRANGEMENTS IN THE CROSS SECTION OF THE STREET FACADE IN THE TRADITIONAL SINDIRGI HOUSES

SINDIRGI GELENEKSEL KONUTLARINDA SOKAK CEPHE ARA KESİTİNDE GİRİŞ DÜZENLEMELERİNE TİPOLOJİK BİR BAKIŞ

 
Yazar : Hicran Hanım HALAÇ  & Büşra SAATCi iZCi  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 181-192
DOI Number: :
Cite : Hicran Hanım HALAÇ & Büşra SAATCi iZCi , (2021). SINDIRGI GELENEKSEL KONUTLARINDA SOKAK CEPHE ARA KESİTİNDE GİRİŞ DÜZENLEMELERİNE TİPOLOJİK BİR BAKIŞ. Route Education and Social Science Journal , 69, p. 181-192. Doi: 10.17121/ressjournal.2930.
853    648


Özet
Balıkesir’in Manisa ve Kütahya sınırındaki Sındırgı ilçesinin tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Kentte çok sayıda geleneksel özellikler taşıyan konut bulunmaktadır. Çalışmanın amacı belirlenen konutların yol cephe arakesitinde giriş özellikleri incelenerek Sındırgı’daki geleneksel konutlarının giriş düzenlemeleri için tipoloji denemesi oluşturmaktır. Bu bağlamda çalışma kapsamı Sındırgı Kentsel Sit Alanı ve çevresindeki geleneksel konutlardır. Tam sayım yöntemiyle tüm konutların kat sayısı, girişin konumu, giriş sayısı gibi özellikler analiz edilmiştir. Tek girişli konutlar giriş mekanlarının yol kotuyla ilişkisi, kesitteki konumuyla ilişkisi, açıklığının formu, üzerindeki cephe hareketliliği ve üzerindeki çatı vurgusu özellikler çerçevesinde incelenerek kategorize edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen sayısal veriler ile sokak cephe ara kesitinde giriş düzenlemelerine ait bir tipoloji ortaya koyulmuştur. Buna göre alanda %26,67’lik oranla en fazla giriş mekanı yol ile aynı kotta, merkez aksın dışından, cepheyle aynı düzlemde, düz lentolu, çıkmasız ve çatı vurgusu olmayanlar konutlara yoğun olarak rastlandığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sındırgı, kentsel sit, geleneksel konut, tipoloji, giriş tipolojisi.

Abstract
The history of Sındırgı district in Balıkesir, on the border of Manisa and Kütahya, dates back to very old years. There are dwellings in the city with many features. The aim of the study is to create a typology experiment for the entrance arrangements of traditional residences in Sındırgı by examining the entrance features of the houses at the road facade intersection. In this context, the scope of the study is Sındırgı Urban Site and old residences. Features such as the number of floors, the number of entrances, and the number of entrances of all residences were analyzed using the full count method. Single-entrance houses are categorized by considering the relationship of the entrance spaces to the road elevation, the relationship with the position in the section, under the opening, the mobility of the street and the emphasis on the roof it is in. With the numerical data obtained from the study, a typology of entrance arrangements in the street facade cross section emerged. According to this, with a rate of 26.67% in the field, the most entrance place is at the same level with the road, from the outside of the center axis, the facade is on the same plane, with flat lintels, without projections and without roof emphasis, dwellings are densely encountered.

Keywords
Sındırgı, urban site, traditional residence, typology, entry typology. Özet

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri