Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


25 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA - Abdullah AYDIN & Dr. Taghreed Abdulkhaleq Hadi

Hatay / TURKEY  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYunus Emre ÇEKİCİ  
C1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİLERİN “GERÇEK” VE “UMUT” KAVRAMLARINA YÜKLEDİĞİ ÇAĞRIŞIMLAR Ss, 1-10
THE ASSOCIATIVES OF THE CONCEPTS OF “REALITY” AND “EXPECTION” ACCORDING TO THE SYRIANS WHO LEARNED TURKISH AT C1 LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.931
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve KARAOĞLAN  
AFRİKA’DA YUMUŞAK GÜÇ: KÜLTÜR, SİYASİ DEĞERLER VE DIŞ POLİTİKA BAĞLAMINDA ÇİN ÖRNEĞİ Ss, 11-24
SOFT POWER IN AFRICA: CHİNA EXAMPLE IN THE CONTEXT OF CULTURE, POLİTİCAL VALUES AND FOREIGN POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1001
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serkan ÜNSAL & Neslihan AVAR VAYVAY  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARIYLA E-ÖĞRENMEYE YÖNELİKTUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 25-40
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES’ SOCIAL MEDIA USAGE AND ATTITUDES TOWARDS E-LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.936
Özet | Abstract | Tam Metin |


Songül BAROTCU  
AUREUS CODEX’İNDEKİ İSA MUCİZELERİNİN İNCİL IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 41-60
EVALUATİNG CHRİST'S MİRACLES İN CODEX AUREUS İN THE LİGHT OF THE BİBLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.932
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan BAYRAK  
CALFA FRANSIZCA-OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNDE BİTKİ ADLARI VE KURULUŞ BİÇİMLERİ Ss, 61-81
PLANT NAMES AND STRUCTURE IN CALFA FRENCH-OTTOMAN TURKISH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.888
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah DİNÇ  
HİCRÎ V. YÜZYIL HANEFİ-MÂTURÎDÎ ÂLİMLERİNDEN SAFFÂR EL-BUHÂRÎ VE İSLAM MEZHEPLERİNİ İSİMLENDİRMESİ Ss, 82-99
THE HIJRI 5TH CENTURY HANAFI-MÂTURÎDİ SCHOLAR OF SAFFÂR EL-BUKHÂRY AND HIS DENOTATION OF ISLAMIC SECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1148
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alev GÜLTÜRK UYSAL  
NASREDDİN HOCA VE FIKRALARININ JAN ASSMANN’IN KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNLARI KATEGORİSİ ALTINDA YENİDEN OKUNMASI Ss, 100-111
THE ANALYSIS OF NASREDDIN HODJA AND HIS JOKES UNDER THE CATEGORY OF MEMORY SURVEYS OF JAN ASSMANN'S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.938
Özet | Abstract | Tam Metin |


Koray KARABACAK & Adnan PINAR  
EĞİRDİR’İN FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ Ss, 112-131
EGIRDIR'S PHYSICAL GEOGRAPHICAL FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1049
Özet | Abstract | Tam Metin |


Safiye KARABABA & Dudu KAYA  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 132-147
EXAMINING GIFTED STUDENTS' METACOGNITIVE AWARENESS OF READING STRATEGIES BASED ON CERTAIN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.921
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülreyhan ŞUTANRIKULU  
TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK DİN Ss, 148-158
RELIGION AS A SOCIETICAL INSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.937
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cahit ASLAN  
TÜRKİYE’DE FELSEFE EĞİTİMİ VE SORUNLARI Ss, 158-170
PHILOSOPHY EDUCATION AND ITS PROBLEMS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1147
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mikail AYDEMİR & Yusuf Emrah YAMAN  
LİSE MATEMATİK DERS KİTAPLARININ DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 171-189
A STUDY IN TERMS OF INTERDISCIPLINARY ASSOCIATION OF SECONDARY EDUCATION MATHEMATİCS TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.934
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ertuğrul GÜREŞÇİ - Mustafa KOCAOĞLU - Oktay AKTÜRK & Fatih ÇELİK  
TÜRKİYE’DE KIRSAL GÖÇÜN KIRSAL KÜLTÜR ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 190-196
THE EFFECT ON THE RURAL CULTURE OF THE RURAL MIGRATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1146
Özet | Abstract | Tam Metin |


Müslüme AKYÜZ Kubilay Özyer  
GÜNEŞ DOĞUDAN YÜKSELİR: GÜNÜMÜZ ÖRGÜTLERİNE YOL GÖSTERİCİ OLARAK AHİLİK SİSTEMİ Ss, 197-209
THE SUN RISES FROM THE EAST: THE AHİLİK SYSTEM AS A GUIDE TO NOWADAYS ORGANİZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.997
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin USLU  
TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ (2003-2017): GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ Ss, 210-229
RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY (2003-2017): GRANGER CAUSALITY ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1149
Özet | Abstract | Tam Metin |


Khaled Abdelkader El-Jundi  
CHRISTIANS IN THE OTTOMAN ERA IN THE LIGHT OF THE OTTOMAN DOCUMENTS Ss, 230-257
CHRISTIANS IN THE OTTOMAN ERA IN THE LIGHT OF THE OTTOMAN DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1063
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamnache Leyla  
BUILDING A SCHOOL READINESS TEST FOR MATHEMATICS Ss, 258-268
BUILDING A SCHOOL READINESS TEST FOR MATHEMATICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1064
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feris Zein al-Aobidin & Mustapha Lakhal  
THE PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE LIFE-LOVE MEASURE OF NORMAL AND SATISFACTORY SAMPLES Ss, 269-278
THE PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE LIFE-LOVE MEASURE OF NORMAL AND SATISFACTORY SAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1065
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naima Jeasem Mouhammed & Seahar Abdousalam Meahdy  
THE PEOPLE'S PARTY AND ITS POLITICAL ROLE IN PAKISTAN Ss, 279-298
THE PEOPLE'S PARTY AND ITS POLITICAL ROLE IN PAKISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1066
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saba Hussein  
THE NATURE OF THE POLITICAL RELATIONS BETWEEN THE UNITED ARAB EMIRATES AND THE REPUBLIC OF SUDAN 1971-2014 Ss, 299-309
THE NATURE OF THE POLITICAL RELATIONS BETWEEN THE UNITED ARAB EMIRATES AND THE REPUBLIC OF SUDAN 1971-2014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1067
Özet | Abstract | Tam Metin |


Amel CHOUIKHI  
QUALITY OF LIVE OF UNIVERSITY STUDENTS Ss, 310-326
QUALITY OF LIVE OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1143
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naseera Bekkouche & Naima Rahmani  
SEXUALITY FROM A CULTURAL PERSPECTIVE WOMEN AND INSTINCT ARE A MODEL Ss, 327-333
SEXUALITY FROM A CULTURAL PERSPECTIVE WOMEN AND INSTINCT ARE A MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1144
Özet | Abstract | Tam Metin |


Durdağı AKAN & Mevsim ZENGİN  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYIRMACI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 334-345
THE RELATIONSHIP BETWEEN FAVOURITISM BY SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS’ ORGANIZATIONAL TRUST PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1142
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri