Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

EXAMINING GIFTED STUDENTS' METACOGNITIVE AWARENESS OF READING STRATEGIES BASED ON CERTAIN VARIABLES

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

 
Yazar : Safiye KARABABA  & Dudu KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 132-147
DOI Number: :
Cite : Safiye KARABABA & Dudu KAYA, (2018). ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Route Education and Social Science Journal , 25, p. 132-147. Doi: 10.17121/ressjournal.921.
1465    1113


Özet
Bu çalışmada, yetenekli öğrencilerin okuma stratejileri konusundaki bilişsel farkındalık odaklı değişkenler bağlamında ele alınmıştır. Üstün zekalı öğrencilerin okur-yazarlıkla ilgili bilişsel farkındalık seviyeleri, okuma ve anlama becerilerinin başarısında önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin okuma stratejileri üst bilişsel farkındalıkları çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Denizli ilinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 5, 6, 7, ve 8. sınıflardan 118 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Mokhtari ve Reichard (2002) tarafından geliştirilen ve Öztürk (2012) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Okuma Stratejileri Üst Bilişsel Farkındalık Envanteri" kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar araştırmaya katılan öğrencilerin yüksek düzeyde üst bilişsel okuma farkındalığına sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin farkındalık düzeyleri kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Yetenek alanı bağlamında ise müzik alanındaki öğrencilerin lehine bir farklılık belirlenmiştir. Ayrıca üst bilişsel farkındalığın Bilsem program türüne bağlı olarak farklılık taşımadığı bir diğer sonuçtur. Araştırmanın bir başka sonucu da üst bilişsel okuma farkındalığının sınıf seviyesine göre farklılık göstermesidir.

Anahtar Kelimeler
Okuma, okuma stratejileri, üstbilişsel okuma, üstün yetenekliler.

Abstract
In the present study, the gifted students' metacognitive awareness of reading strategies was addressed in the context of variables focused. Gifted students' high level of metacognitive awareness in reading is seen as an important factor in their success in reading and comprehension. Therefore, the aim of this study was to examine gifted students' metacognitive awareness of reading strategies based on certain variables. The participants of the study that was conducted in the survey model were 118 students studying in fifth, sixth, seventh and eight grades and attending Science and Art Centres in the Denizli province during the 2016-2017 school year. The “Reading Strategies Metacognitive Awareness Inventory" developed by Mokhtari and Reichard (2002) and adapted to Turkish by Öztürk (2012) was used as the data gathering instrument. The results showed that the students had a high level of metacognitive awareness in reading. In terms of gender, the students' awareness levels significantly differed in favour of the female students. For skill areas, those who were good at music had a higher level of metacognitive awareness in reading. Additionally, metacognitive awareness did not differ based on the type of program at the centres. Lastly, the students' awareness showed a difference in the context of grade levels.

Keywords
Reading, reading strategies, metacognitive awareness, gifted students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri