Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYIRMACI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırmada ilkokullarda öğretmenlerin alglarına göre okullardaki güven ve kayırmacılık düzeyi karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Tarama modelindeki araştırma, Erzurum il merkezinde resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, il merkezindeki 15 resmi ilkokulda görev yapan toplam 174 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği” ile ”Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma pearson çarpım momentler korelâsyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranış düzeylerinin ise düşük düzeyde olduğu, öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile yöneticilerin kayırmacılık düzeyleri arasındaki orta düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu, okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranışlarının, öğretmenlerin örgütsel güven algılarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

Keywords
Güven, örgütsel güven, okullarda örgütsel güven, kayırmacılık, okul yönetiminde kayırmacılık.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri