Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


CALFA FRANSIZCA-OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNDE BİTKİ ADLARI VE KURULUŞ BİÇİMLERİ
Her dilde olduğu gibi Türkçede de bitki adlarının söz varlığı içinde çok önemli bir yeri vardır. Tarihi dönemlerine ait bitki adlarının ortaya çıkarılması, kuruluş biçimlerinin incelenmesi Türkçenin söz varlığını, ifade gücünü; söz varlığının niteliğini, yeni durum ve kavramları karşılamada takip ettiği yolları göstermesi bakımından çok önemli bir değer taşımaktadır. Bu çalışmada, son dönem Osmanlı Türkçesi söz varlığı hakkında önemli ipuçları veren Calfa Fransızca-Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nde yer alan Türkçe bitki adları ve kuruluş biçimleri ele alınmıştır. Sözlükte üç yüz elliden fazla Türkçe bitki adı tespit edilmiştir. Bu bitki adlarından yüz seksen biri tek kelimeden, yüz yetmiş yedisi ise tamlamalardan oluşmaktadır. Tek kelimeden oluşan bitki adlarından yüz yetmiş üçü basit, sekizi ise türemiş kelimedir. Tamlama kuruluşundaki bitki adlarından sadece beşi Farsça tamlama şeklindedir. Bu durum Osmanlı Türkçesinde sanılanın aksine Arapça ve Farsça etkisinin çok az olduğunu, yeni kavramlara karşılık bulunurken kök veya gövdelerden kelime türetme yerine daha çok kelime birleştirme yolunun izlendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Calfa Fransızca-Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, bitki adları, kuruluş biçimleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri