Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı Duran

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih Kana

Hatay / TURKEY  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat Gökhan DALYAN & Ali ÜNİŞEN  
ENGELLİ EĞİTİMİNE ALTERNATİF BİR BAKIŞ: HAFIZLIK EĞİTİMİYLE GÖRME ENGELLİLERE TOPLUMSAL SAYGINLIK KAZANDIRILMASI (OSMANLIDAN CUMHURİYETE ADIYAMAN’DA KÖR HAFIZLAR) Ss, 1-14
AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE FOR EDUCATION OF THE DISABLED: SOCIAL RESPECT PROVISION FOR THE BLIND THROUGH MEMORIZING QURAN (BLIND HAFIZES IN ADIYAMAN FROM OTTOMAN TO REPUBLICAN PERIODS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.570
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem ARSLAN  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN EĞİTİM SORUNLARI VE UYUM PROBLEMİ ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Ss, 15-27
EDUCATION AND ADJUSTMENT PROBLEMS OF SYRIAN REFUGEES ŞANLIURFA SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.581
Özet | Abstract | Tam Metin |


CAROLA SUÁREZ-OROZCO Çeviren: Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM  
GÖÇMEN AİLELER VE ÇOCUKLARI: UYUM VE KİMLİK OLUŞUMU Ss, 28-40
IMMIGRANT FAMILIES AND THEIR CHILDREN: ADAPTATION AND IDENTITY FORMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.576
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÇİÇEK & Tuba KAPLAN  
YABANCI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENDİKLERİ DİLİN KÜLTÜRÜNÜ YAZARAK ANLATMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ Ss, 41-63
FOREIGN STUDENTS’ EXPESSING THE CULTURE OF THEIR TARGET LANGUAGE THROUGH WRITING: GAZİANTEP SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.571
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet PINAR  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE MERKEZ İLE TAŞRA ARASINDA İLETİŞİMSİZLİĞE BİR ÖRNEK: SASON İSYANI Ss, 41-63
AN EXAMPLE OF COMMİCATION GAP BETWEEN CENTRAL AND LOCAL IN THE REPUBLICAN ERA: SASON REBELLION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.556
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nazlı GÖKÇE  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM DENEY MERKEZİ DENEYİMLERİ Ss, 78-95
SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ EXPERIENCE IN SCIENCE EXPERIMENT CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.582
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÇİÇEK & Tuba KAPLAN  
TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARININ HATA ANALİZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 96-116
EVALUATION OF TURKISH-LEARNER SYRIAN STUDENTS REGARDING FAULT ANALYSIS IN TERMS OF WRITTEN EXPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.580
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK  
BİR SOSYAL TACİZ TÜRÜ OLARAK ISRARLI TAKİP -STALKİNG- SİNEMA FİLMLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Ss, 117-132
PERSISTANT FOLLOWING AS A FORM OF SOCIAL ABUSE -STALKING- AN EVALUATION BASED ON MOTION PICTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.573
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Tevfik KARTAL  
BANKACILIKTA HİZMET SEVİYELERİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Ss, 133-146
CONCEPTUAL FRAMEWORK REGARDING SERVICE LEVELS IN BANKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.579
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilgalim MUHAMMED  
KOLLEKTİF BİLİŞSEL DAVRANIŞ TERAPİSİNİN KAYGI DÜZEYİNİ AZALTMA VE DÜZENLEMEDEKİ ETKİSİ Ss, 147-165
THE EFFECT OF COLLECTIVE COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON REDUCTION AND REGULATIO OF CONCERN LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.587
Özet | Abstract | Tam Metin |


Olaulowa ABIMBOLA & Berrin SARITUNÇ  
ORTA ASYA, ORTADOĞU, ÖN ASYA HATTINDA SİYASET VE FELSEFE Ss, 166-181
POLITICAL AND PHILOSOPHY IN MIDDLE ASIAN, MIDDLE EAST, FRONT ASIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.572
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çağan YILDIRAN  
ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 181-190
AN INVESTIGATION INTO STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS FOREIGN LANGUAGE LEARNING: AKSARAY UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.567
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep ÖZDEMİR  
İSLÂM HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYE’DEKİ İLTİCA HAKKININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 191-204
ASSESSMENT OF ASYLUM REFUGEE RIGHT IN TURKEY UNDER THE BASIC PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.575
Özet | Abstract | Tam Metin |


Makbule DERVİŞOĞULLARI - Ömer F. TUTKUN & Mustafa DERVİŞOĞULLARI  
İMAM-HATİP ORTAOKUL VE LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ Ss, 205-220
LIFELONG LEARNING TENDENCY LEVELS OF THE TEACHERS WHO WORK IN RELIGIOUS VOCATIONAL SECONDARY SCHOOLS AND RELIGIOUS VOCATIONAL HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.553
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut YAVAŞ  
İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASININA GÖRE DAHİLİYE NAZIRI HACI ADİL BEY VE ISLAHAT HEYETİ’NİN RUMELİ’DEKİ FAALİYETLERİ Ss, 221-232
THE ACTIVITIES CARRIED OUT BY HACI ADİL BEY, THE MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE TIME AND THE BOARD OF REFORMISTS IN RUMELIA ACCORDING TO THE PRESS OF THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.589
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri