Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(AN INVESTIGATION INTO STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS FOREIGN LANGUAGE LEARNING: AKSARAY UNIVERSITY SAMPLE )

Yazar : Çağan YILDIRAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 12
Sayfa : 181-190
9287    2818


Özet
Bu araştırmanın amacı, Aksaray Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri fakülte türüne ve cinsiyetine göre yabancı dil öğrenimine ilişkin tutumlarını incelemektir. Araştırma 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında, Aksaray Üniversitesi bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi birinci sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırmaya bu fakültelerde öğrenim gören ve tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen toplam 457 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara Toker (1999)tarafından geliştirilen ‘yabancı dil tutum ölçeği’ uygulanmış, ölçeğe eksiksiz yanıt veren 333 öğrencinin puanları değerlendirmeye alınmıştır. Veriler SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş, öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin tutumlarının karşılaştırılmasında t-testi, fakülte türlerine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesinde ise, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuçta, öğrencilerin yabancı dil öğrenimine ilişkin tutum puanlarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri fakülte değişkenleri açısından anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Öğrenimi, Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Tutum, Aksaray Üniversitesi

Abstract
This study aims at determining Aksaray University students’ attitudes to foreign language learning and whether there is a significant relation between their gender and the faculties that they study with their attitudes to the language teaching. The study was carried out with the freshmen who attended to the faculties of Aksaray University: Faculty of Economics, Faculty of Education, Faculty of Arts and Science, Faculty of Engineering in 2009-2010 academic year. The population of the present study includes, randomly selected, 457 freshmen from 17 departments at those faculties. The Attitude Scale towards Foreign Languages by Toker (1999) was applied to the students. The scores of 333 students, who answered the questions in the scales entirely, were evaluated. The collected data were analyzed using SPSS 21.0 statistical package program. The data were analyzed using one-way variance analysis (ANOVA) and t-test. According to the findings of the study, there was a significant difference in students’ scores from the attitude scale according to their gender and the faculties they belong to.

Keywords
Foreign Language Learning, Attitude towards Foreign Language Learning, Aksaray University

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri