Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA

Antakya / HATAY  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Dursun ERDEM - Murat ŞENGÜL - Mesut GÜN & Ayşegül BÜYÜKASLAN  
TEKERLEME ALIŞTIRMALARINA DAYALI ETKİNLİKLERİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SURİYELİ ARAPLARIN KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 1-11
THE EFFECT OF EXERCISES BASED ON TONGUE TWISTER ACTIVITIES ON THE SPEAKING SKILLS OF SYRIAN ARABS WHO ARE LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.322
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre ÖZŞAHİN & Çağlar Kıvanç KAYMAZ  
TÜRKİYE ŞELALELERİNİN TURİZM POTANSİYELİNİN COĞRAFİ YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ Ss, 12-29
INVESTIGATION OF TOURISM POTENTIAL OF WATERFALLS OF TURKEY WITH GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.222
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gizem ENGİN & Salih Zeki GENÇ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI (ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 30-39
ATTITUDES TEACHER CANDIDATES TOWARDS MULTICULTURAL EDUCATION (ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.295
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KATRANCI  
BİREYSEL VE GRUPLA YAZMA UYGULAMALARININ YAZMA KAYGISI VE YAZILI ANLATIM ÖZ YETERLİK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 40-55
THE EFFECT OF INDIVIDUAL AND GROUP WRITING ACTIVITIES ON WRITING ANXIETY AND SELF-EFFICACY PERCEPTION OF WRITTEN EXPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.272
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa TÜRKYILMAZ  
OKUMA GELİŞİM DOSYASI VE OKUMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HUSUSUNDA BİR İNCELEME Ss, 56-67
THE DEVELOPMENTAL READING PORTFOLIO AND THE INVESTIGATION ITS EFFECT ON READING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.293
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim AKKAŞ  
KİMLİK ÜZERİNE MÜLAHAZALAR Ss, 68-81
CONSIDERATIONS ON IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.278
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ULAŞ & Sinan AYAN  
ÇOCUĞUN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİNDE OYUN ALANLARININ ÖNEMİ Ss, 82-93
THE IMPORTANCE OF PLAY GROUNDS IN THE PROCESS OF CHILD’S SELF-REALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.260
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cem DOĞAN  
Osmanlı Ceza Hukukunda Çatışma ve Uzlaşma: Modernizasyon Çağında Hırsızlık Örneği (1839-1908) Ss, 94-107
Conflict and Reconciliation in Ottoman Criminal Law: Example of Larceny in the Modernization Period (1839-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.81
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ümit YILDIZ & Yusuf TEPELİ  
TÜRKÇEDE ZAMAN İSİMLERİNDE /+DA/ VE /+Ø/ BULUNMA HÂLİ EKLERİNİN KULLANIMI Ss, 108-123
USE OF LOCATIVE CASE SUFFIXES /+DA/ AND /+ø/ IN NOUN CLAUSES IN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.283
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrşad Sami YUCA  
TARİHÇİ KERİM K. KEY’İN DÜŞÜNCELERİ DOĞRULTUSUNDA TÜRK TARİHÇİLİĞİ Ss, 124-132
TURKISH HISTORIOGRAPHY IN ACCORDANCE WITH IDEA OF HISTORIAN KERİM K. KEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.292
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özge TARHAN  
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME AÇISINDAN MİLLİ EĞİTİM ŞURALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 133-147
EVULATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHER EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.307
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yunus KAPLAN  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SAHİL-NÂMELER VE DERVİŞ HİLMÎ DEDE’NİN SAHİL-NÂMESİ Ss, 148-159
SAHIL-NÂMES IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND DERVISH HILMI DEDE’S SAHIL-NÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.306
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esin KUMLU - İrem KIZILASLAN & Gülsah KÜLEKÇİ  
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIĞININ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ Ss, 160-167
PROMOTING PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ INTERCULTURAL SENSITIVITY THROUGH COMPARATIVE LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.275
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat Şamil ŞAHİN  
ÇORUM BAYAT YÖRESİNE AİT ÜÇ DESTAN Ss, 168-180
THREE EPICS THAT BELONG TO ÇORUM BAYAT REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.279
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eyüp AKÇETİN & Hüseyin TURGUT  
EKSİK VERİLİ İŞLETME VERİ TABANLARINDA VERİ ANALİZİ VE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI Ss, 181-199
DATA ANALYZING AND DATA MINING APPLICATIONS IN INCOMPLETE DATA IN THE BUSINESS DATABASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.327
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre ÖZŞAHİN  
İSTANBUL’UN TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ (KB TÜRKİYE) Ss, 200-225
TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF ISTANBUL (NW TURKEY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.258
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA Ss, 226-240
SOCIAL COOPERATION AND SOLIDARITY IN DIVANÜ LÛGATI’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.237
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin TAŞ  
215 NUMARALI URFA ŞER‘İYYE SİCİL DEFTERİ VE KONU FİHRİSTİ H. 1320-1324 (1902-1906) Ss, 241-294
URFA SHARIA COURT REGISTRY BOOK NUMBER 215 AND SUBJECT INDEX H. 1320-1324 (1902-1906)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.280
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ertuğrul GÜREŞÇİ & Oktay AKTÜRK  
TARIMSAL KOOPERATİFLERİN FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSPİR ÖRNEĞİ Ss, 295-312
AN INVESTIGATION ON ACTIVITIES OF AGRICULTURAL COOPERATIVE: THE EXAMPLE OF İSPIR DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.266
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent ALAGÖZ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 313-339
A QUALITATIVE STUDY OF OPINIONS OF PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS TOWARD ECONOMICS CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.238
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep KANTARCI  
ETİK BİR MEDYA İÇİN Ss, 340-350
ETHICS FOR THE MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.286
Özet | Abstract | Tam Metin |


Samet DOĞAN  
SANATÇI BELLEĞİ VE RESİMDE OTOBİYOGRAFİK ANLATILAR Ss, 351-364
ARTIST MEMORY AND AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES IN THE PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.309
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kerim KARABACAK - Subhan EKŞİOĞLU - Mustafa ÖZTUNÇ- Funda BAŞÇİÇEK - Emine SOYDAN & Vedat YAŞAR  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ZORBALIK DAVRANIŞLARI Ss, 365-377
BULLYING AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.313
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Asker BAL  
MİHRİ MÜŞFİK İLE HALE ASAF; BEDELİ ÖDENMİŞ BOHEM SANAT YAŞAMLARI Ss, 378-388
MİHRİ MÜŞFİK AND HALE ASAF; BOHEMIA ART LIVES WHOSE WORTHS ARE UNPAID
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.305
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kerim KARABACAK & Ahmet Eskicumalı  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 389-400
THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARD TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.315
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz KUTLUAY TUTAR - Erdinç TUTAR & Handan YETİŞEN  
EKONOMİK KALKINMADA KADININ ROLÜ: TÜRKİYE VE İTALYA ÖRNEĞİ Ss, 401-421
THE ROLE OF WOMEN IN ECONOMIC DEVELOPMENT: TURKEY AND ITALY AS MODELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.287
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif TAŞLIBEYAZ & Selçuk KARAMAN  
VİDEO DERSLERİ KİM ANLATMALI? UZMAN, EĞİTİMCİ VEYA SPİKER Ss, 422-433
WHO SHOULD TEACH IN LECTURE VIDEOS? EXPERT, INSTRUCTOR OR A GOOD SPEAKER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.319
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aytül GÖKULU  
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAV SORULARI İLE TEOG SINAVLARINDA SORULAN FEN VE TEKNOLOJİ SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 434-446
EVALUATION OF EXAM QUESTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON TEOG QUESTIONS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.302
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yunus ŞENYİĞİT & Mehmet ÖZDEMİR  
A. MİTHAT EFENDİ’NİN KADIN KONUSUNDAKİ ÇELİŞKİLERİ YA DA ADAM İÇİNDE ADAM Ss, 447-464
THE DISCREPANCIES OF AHMET MITHAT EFENDİ OR THE MAN INSIDE A MAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.289
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu GÜRER  
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE DİN VE DEVLET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİ Ss, 465-494
RELIGIOUS EDUCATION IN UNITED STATES OF AMERICA IN CONTEXT OF RELATION BETWEEN RELIGION AND STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.326
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özkan ÖZBAY  
SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMI Ss, 495-509
USE OF SOCIAL NETWORKS FOR EDUCATIONAL PURPOSES IN HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.320
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet TAT  
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN TÜRK HİKÂYECİLİĞİ VE HİKÂYECİLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ Ss, 510-516
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU'S OPINIONS OF TURKISH STORYTELLING AND STORYTELLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.284
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulaziz KARDAŞ  
DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ’NDE AĞRI’YI KALKINDIRMA ÇALIŞMALARI (1950-1960) Ss, 517-529
DEVELOPMENT EFFORTS FOR AĞRI DURING THE RULE OF DEMOCRAT PARTY (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.304
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet DEMİRTAŞ  
WİLFRED CANTWELL SMİTH’İN “DİN VE İSLAM” KAVRAMINA BAKIŞI Ss, 530-545
ACCORDING TO WILFRED CANTWELL SMITH “RELIGION AND ISLAM CONCEPT”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.285
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurdan ŞARMAN  
ÊZİDÎLİĞİ SOSYOLOJİK-TARİHSEL BİR YAKLAŞIMLA ANLAMAYA ÇALIŞMANIN GEREKLİLİĞİ Ss, 546-570
NECESSITY OF UNDERSTANDING YAZIDISM WITH A SOCIOLOGICAL-HISTORICAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.277
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup YILMAZ  
BİR TRANSKRİPSİYON ANITI: PREINDL’IN GRAMMAİRE TURQUE’Ü Ss, 571-581
A TRANSCRIPTION MONUMENT: GRAMMAIRE TURQUE OF PREINDL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.308
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah SEFEROĞLU  
ASLI ERDOĞANIN KIRMIZI PELERİNLİ KENT ROMANINA POSTMODERN AÇIDAN YAKLAŞIM Ss, 582-591
STUDYING OF THE NOVEL CALLED KIRMIZI PELERINLI KENT BY ASLI ERDOGAN FROM POINT OF VIEW POSTMODERNISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.298
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdarhan Musa TAŞKAYA  
ÂŞIK FEYMÂNÎ'NİN ŞİİRLERİNDE KADİRLİ Ss, 592-605
KADIRLI IN THE POEMS OF ASIK (ASHIK) FEYMANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.239
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur ŞENTÜRK & Kadir KOYUNCUOĞLU  
ORTAOKULLARDAKİ BEDEN EĞİTİMİ MÜFREDATININ UYGULANABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 606-616
PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM IN SECONDARY SCHOOLS THE APPLICABILITY OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS EXAMINATION OF VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.314
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esen Turan ÖZPOLAT - Birsen BAĞÇECİ & Berna KARAKOÇ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 617-629
VIEWS OF PRE-SERVICE TEACHERS RELATED TO TEACHER’S QUALITIFICATIONS (SAMPLE OF ADIYAMAN UNIVERSITY)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem KAVALCI GÖKTEPE  
LİSE ÇAĞINDAKİ GENÇLERİN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE BUNUN GÜNLÜK DİLE YANSIMASI Ss, 630-639
TELEVISION VIEWING HABITS OF TEENAGERS IN HIGH SCHOOL AND WISH IT DAILY REFLECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.311
Özet | Abstract | Tam Metin |


Evren COŞKUN & Nazif ÇETİN  
SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK KAPSAMINDA ADIYAMAN İLİ Ss, 640-651
WITHIN THE SCOPE OF SUSTAINABLE LOGISTICS: ADIYAMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.316
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet SAYLIK  
İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AMAÇ, YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 652-671
A STUDY ON EDUCATION SYSTEM OF ENGLAND: COMPARISON WITH TURKISH EDUCATION SYSTEM IN TERMS OF AIM, STRUCTURE AND PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.297
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakkı M. AY  
AHLÂKÎ VERGİ Ss, 672-691
MORAL TAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.303
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuzhan BİNGÖL  
AZINLIK HAKLARI (AVUSTURYA ÖRNEĞİ) Ss, 692-704
THE RIGHTS OF MINORITIES (THE SAMPLE OF AUSTRALIA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.310
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar BAYKAN & Selçuk SİNCAR  
İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN ZORUNLU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNDEN BEKLENTİLERİ İLE EĞİTİM SONRASINDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 705-714
Examination of the employees' expectations for compulsory occupational health and safety training in dangerous workplaces and their opinions about the received training
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.321
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esma Dumanlı KADIZADE & Muhammet HÜKÜM  
KEMAL TAHİR ROMANLARINDA EBEVEYNLER, ÇOCUK KAHRAMANLAR VE EĞİTİM MESELESİ Ss, 715-724
KEMAL TAHIR NOVELS: PARENTS, CHILDREN HEROES AND EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.328
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut POLATCAN & Ahmet POLATCAN  
MALEZYA EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ YAPI VE SÜREÇ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 725-738
EDUCATION SYSTEM OF MALAYSIA: A COMPARISON WITH TURKEY IN TERMS OF PURPOSE, STRUCTURES AND PROCESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.291
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ela TAŞ  
KLASİK DEVİR GALERİLİ TÜRBE SÜSLEMELERİ İÇİNDE SULTAN III. MEHMED TÜRBESİNİN YERİ Ss, 739-754
THE SIGNIFICANCE OF TOMB OF SULTAN MEHMED III AMONG TOMB ORNAMENTATIONS WITH CLASSICAL ERA GALLERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.330
Özet | Abstract | Tam Metin |


Evrim KAVCAR  
DÖRDÜNCÜ KAİDE PROGRAMI: BOŞ KAİDENİN GÜNCEL ANITLARI Ss, 755-771
FOURTH PLINTH PROGRAM: CONTEMPORARY MONUMENTS OF THE EMPTY PLINTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.281
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri