Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AMAÇ, YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

A STUDY ON EDUCATION SYSTEM OF ENGLAND: COMPARISON WITH TURKISH EDUCATION SYSTEM IN TERMS OF AIM, STRUCTURE AND PROCESS

İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AMAÇ, YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

 
Yazar : Ahmet SAYLIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 652-671
DOI Number: :
Cite : Ahmet SAYLIK , (2015). İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AMAÇ, YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI. Route Education and Social Science Journal , 5, p. 652-671. Doi: 10.17121/ressjournal.297.
10157    2756


Özet
Bu makalenin amacı, İngiltere Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sistemi’ni karşılaştırmaktır. İngiltere eğitim sisteminin yönetim yapısı merkezi, yerel ve okullar olmak üzere üç düzeyde şekillenmiştir. Ancak merkezi hükümet genel olarak eğitim hizmetinin sunulmasında yani, ulusal politikaların ve sistemin yönünün belirlenmesinde yetki ve sorumluluk sahibidir. İngiltere’de zorunlu eğitim altı yıl ilköğretim ve beş yıl ortaöğretim olmak üzere onbir yıldır. İngiliz eğitim sistemi, yerel yönetim organları ve eğitim kurumlarının görece özerk olmaları bakımından daha esnek ve bireyselleştirilmiş bir yapıya sahipken, Türkiye daha merkeziyetçi ve belirli kalıplara hapsedilmiş bir eğitim sistemi yapısı mevcuttur. İngiltere’de her ne kadar eğitimden sorumlu bakanlıkları olsa bile, Türkiye’deki kadar bürokrasiye ve katı bir hiyerarşik yapıya sahip değildir. İngiltere’de daha çok yatay bir yapılanma söz konusudur. Türkiye’de müfredat içeriği ve işleyiş daha çok yoğun bilgi verme esasına dayalıdır. İngiltere’de ise görsellik ve beceriyi ön planda tutan, yaratıcılığı geliştiren bilgi açısından daha hafif bir öğretim içeriği söz konusudur. İngiltere ara eleman yetiştirme konusunda daha planlı olup, bu ihtiyacı eğitim kurumları üzerinden profesyonelce sağlamakta ve bu amaçla mesleki gelişime büyük önem vermektedir. Fakat Türkiye’de öğrencilerin ilgi ve ön yatkınlıkları doğrultusunda yönlendirilmeleri yetersiz düzeyde kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Karşılaştırmalı Eğitim, Eğitim Sistemi, İngiltere, Türkiye

Abstract
The aim of this article is to compare the England Education System with Turkish Education System. Governing structure of English education system is shaped in three levels as central, local units and schools. Nevertheless, central government is generally in charge of the provision of the education service; in other words, it is executive and responsible for setting national policies and the direction of system. In England, the compulsory education includes six years primary and five years secondary level in total eleven years. English education system with its relatively autonomous local government and educational organizations has a more flexible and individualized structure; whereas in Turkey there is a more centralist education system which is confined to definite patterns. In England although there are ministries in charge of education, they do not have as much bureaucracy and a strict hierarchical structure as in Turkey. In England there is a more horizontal structuring.In Turkey when the curriculum is examined, the content and the process build upon intensive information transfer. However, in England there is a lighter curriculum in terms of information loading to the students which prioritizes visuality and skills building and increases creativity.

Keywords
Comparative education, education system, England, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri