Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA

Antakya / HATAY  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenUğur ABAKAY - Fikret ALINCAK - Yakup AKYEL & Ümit YETİŞ  
ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-9
AN EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS VIEWS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.419
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlhan ATİK  
GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE HAVA YOLU ULAŞIM PAZARI: TÜRKİYE’DE SEÇİLMİŞ ŞEHİRLERİN ZAMAN SERİSİ TAHMİNLEME MODELİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 10-25
THE NOW AND FUTURE OF AİR TRANSPORT MARKET: THE COMPARİSON OF SELECTED TURKİSH CİTİES BASED ON TİME SERİES FORECASTİNG MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.344
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek CERAN & Derya ÇİNTAŞ YILDIZ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN METİN KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR VE METİNLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 26-40
MEANINGS ASSIGNED TO THE CONCEPT OF TEXT BY TURKISH LANGUAGE TEACHERS AND THEIR OPINION ABOUT THE FEATURES THAT TEXTS MUST HAVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.418
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin TAŞ  
211 NUMARALI URFA ŞER‘İYYE SİCİL DEFTERİ VE KONU FİHRİSTİ H. 1292-1293 (1875-1876) Ss, 41-71
URFA SHARIA COURT REGISTRY BOOK NUMBER 211 AND SUBJECT INDEX H. 1292-1293 (1875-1876)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.411
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aziz MUSLU  
YAT İNŞA SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN DENİZ TURİZMİNİN ÖNEMİ Ss, 72-82
IMPORTANCE OF MARINE TOURISM FOR THE SUBSTANTIALITY OF YACHT BUILDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.405
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülşah ŞİŞMAN  
ELİF ŞAFAK’IN BABA VE PİÇ ADLI ROMANINDA YAPI Ss, 83-94
STRUCTURE IN BABA VE PİÇ by ELİF ŞAFAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.349
Özet | Abstract | Tam Metin |


Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN PROJE TABANLI ÖĞRETİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ Ss, 95-111
THE DEVELOPMENT OF THE CRITICAL THINKING OF TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS THROUGH PROJECT BASED TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.439
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut GÜRSOY & Ayşe Balcı KARABOĞA  
SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE EĞİTİM KONUSU Ss, 112-140
EDUCATIONAL ISSUE IN THE ELECTION DECLARATIONS OF POLITICAL PARTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.420
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihan DEMİRKASIMOĞLU & Senar ALKIN-ŞAHİN  
AKADEMİK YAŞAMDA TARTIŞMA KÜLTÜRÜ: BİR OLGUBİLİM ARAŞTIRMASI Ss, 141-163
ARGUMENT CULTURE IN ACADEMIC LIFE: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.425
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cihat YAŞAROĞLU  
İLKOKUL PROGRAMLARINDA YER ALAN DEĞERLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Ss, 164-174
THE COMPARISON OF VALUES IN PRIMARY SCHOOL CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.429
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil TOKCAN & Yavuz TOPKAYA  
SOSYAL BİLGİLERDE BİR ÖĞRETİM ARACI OLARAK KAVRAM KARİKATÜRÜ Ss, 175-185
CONCEPT CARTOONS AS A TEACHING TOOL IN SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.329
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra KÜÇÜK  
ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERİ VE MEŞRULUĞU Ss, 186-199
LEGITIMACY OF NATIONAL LIBERATION MOVEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.406
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esen Turan ÖZPOLAT & Erdal BAY  
PROGRAM UYUMLULUĞU VE PROGRAM UYUMLULUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK LİTERATÜR TARAMASI Ss, 200-227
A LITERATURE STUDY OF CURRICULUM ALIGNMENT AND THE FACTORS AFFECTING TO THE CURRICULUM ALIGNMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.444
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil KUNT - İsmail KENAR - Halil İbrahim DEMİR & Mücahit KÖSE  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIYLA ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLIŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 228-240
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE AND TECHNOLOGGY COURSE AND THEIR ENVIRONMENTAL ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.431
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KOÇYİĞİT & Eray EĞMİR  
YÜKSEKÖĞRETİM, NEDEN VE NASIL: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ Ss, 241-256
HIGHER EDUCATION, WHY AND HOW: A GLANCE FROM THE PERSPECTIVE OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.433
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nida BAYINDIR  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUL BAHÇELERİ HAKKINDAKİ PEDAGOJİK BEKLENTİLERİ Ss, 257-267
PEDAGOGICAL OPINIONS OF PRIMARY TEACHER ABOUT SCHOOL’S GARDEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.412
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilüfer OKUR AKÇAY  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 268-275
THE INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY BELIEFS IN SCIENCE TEACHING ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.448
Özet | Abstract | Tam Metin |


Harun ÖZEL  
ZEMAHŞERÎ VE NAHİV İLMİNDEKİ YERİ Ss, 276-307
ZEMAHŞERÎ AND HIS PLACE AT SYNTAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.421
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup YILMAZ  
DÜRER SAHİBİ MEHMED HAFÎD EFENDİ VE VAKFİYESİ Ss, 308-323
DÜRER OWNER MEHMED HAFÎD EFENDİ AND HIS CHARTER OF WAQF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.432
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet AKÇAY & Tacettin ŞİMŞEK  
DEYİMLERİN ÖĞRETİMİNDE DRAMA VE HİKÂYELEME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 324-331
THE EFFECT OF USING DRAMA AND NARRATION METHODS IN TEACHING IDIOMS UPON THE ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND PERMANENCE LEVELS OF 7TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.436
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alper ÇİLTAŞ  
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME ETKİNLİĞİ OLUŞTURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 332-344
EXAMINING CREATING OF MATHEMATICAL MODELLING ACTIVITY OF TEACHERS OF SECONDARY MATHEMATICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.415
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihan DEMİRKASIMOĞLU  
KAMU OKULU YÖNETİCİLERİNİN İŞ YÜKÜ KAYNAKLARI, SORUNLARI VE YÖNETİLEBİLİRLİĞİ Ss, 345-364
PUBLIC SCHOOL PRINCIPALS’ WORKLOAD SOURCES, PROBLEMS AND MANAGEABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.424
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuzhan BİNGÖL  
AVUSTURYA`DA YAŞAYAN BİR AZINLIK: ROMANLAR Ss, 365-374
A MINIROTY LIVING IN AUSTRIA: THE ROMANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.427
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat BAŞAR & Zübeyir Gökhan DOĞAN  
GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI SOSYAL KÜLTÜREL VE MESLEKİ SORUNLAR Ss, 375-398
SOCIAL, CULTURAL AND VOCATIONAL PROBLEMS THAT THE NOVICE TEACHERS FACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.430
Özet | Abstract | Tam Metin |


Levent Deniz & Hüseyin ÇALIŞGAN  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SİBER ZORBALIK Ss, 399-422
INTERNET ADDICTION AND CYBER BULLYING AMONG PRIMARY EDUCATION STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.435
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aydın GÜVEN & Ramazan KAYA  
TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARI (ERZURUM ÖRNEĞİ) Ss, 423-445
PRE-SERVICE HISTORY TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THEIR TEACHING PROFESSION COMPETENCIES (AN EXAMPLE FROM ERZURUM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.428
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih ELCİK & Nida BAYINDIR  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRESİNDEN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 446-456
EXAMINATION OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL OF GIFTED STUDENTS' ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.441
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah TAŞKESEN & Yılmaz CEYLAN  
ALEVİ-SÜNNİ FARKLILAŞMASINDA GÜVEN VE DİYALOG Ss, 457-469
THE TRUST AND DIALOGUE IN ALAVI-SUNNAH DIFFERENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.422
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meliha Sözeri Özçelik & Nilüfer ERGİN DOĞRUER  
GRAND PALAİS ‘MONUMENTA SERİSİ’ VE TURBİNE HALL ‘THE UNİLEVER SERİSİ’ SERGİLERİNDEN ÇAĞDAŞ SANATIN MEKANSAL ALGIYI TERSYÜZ EDEN YAPITLARI Ss, 470-492
THE ARTWORKS WHICH TURNS THE SPATIAL PERCEPTION INSIDE OUT IN CONTEMPORARY ART FROM GRAND PALAIS ‘MONUMENTA SERIES’ AND TURBINE HALL ‘THE UNILEVER SERIES’ EXHIBITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.447
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naima RAHMANİ & Nassira BEKKOUCHE  
BİLİMSEL ARAŞTIRMADA TEORİK ARKAPLAN OLUŞTURMA SORUNU Ss, 493-512
THEORETICAL BACKGROUND CREATE PROBLEMS IN SCIENTIFIC RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.426
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hadj-Slimane Fatima Zahra  
OPTO TESTI ANALİZ YÖNTEMİNİN GRUPSAL AİDİYETLERİN AÇIKLANMASINDAKİ YERİ: CEZAYİR ÖRNEĞİ Ss, 513-537
THE TRANSLATION AND LEGALIZATION OF OPTO-TEST ANALYSIS OF THE GROUP AFFILIATION (LE SAGA) AND ADAPTED TO ALGERIAN SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.434
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih YILMAZ & Mehmet DEMİRKOL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİM TEORİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 538-550
THE OPİNİONS OF CANDİDATE TEACHERS ON THE EVOLUTİON THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.446
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri