Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA & Dr. Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU

Hatay / TURKEY  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhammed Mehmet MAZLUM & Ayşegül ATALAY MAZLUM  
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ Ss, 1-21
DETERMINATION OF RESEARCH METHOD IN SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.705
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem HAYTOĞLU  
TÜRKİYE’DE ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞTEN İTİBAREN YAPILAN SEÇİMLER VE UYGULANAN SEÇİM SİSTEMLERİ Ss, 22-42
ELECTIONS AND ELECTION SYSTEMS IN TURKEY AFTER THE TRANSITION TO THE MULTI-PARTY PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.711
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gonca İNCEOLU & Murat KOPARAN  
METRİK UZAYLARA GİRİŞ DERSİNDE UZAKLIK VE AÇIK KOMŞULUK KAVRAMLARINDAKİ İŞLEMSEL VE KAVRAMSAL BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 43-51
INVESTIGATION OF THE OPERATIONAL AND CONCEPTUAL KNOWLEDGE LEVELS OF THE DISTANCE AND OPEN NEIGHBORHOODS CONCEPTS IN THE METRIC SPACES ENTRY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.698
Özet | Abstract | Tam Metin |


Müjgan BEKDAŞ  
SÖZLÜK TÜRLERİNİN TASNİFİ Ss, 52-59
CLASSIFICATION OF DICTIONARY TYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.712
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşen BAKİOĞLU & Ramazan Şamil TATIK  
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KAVRAMI Ss, 60-71
THE CONCEPT OF RESEARCH UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.694
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulhan ÜNLÜSOY  
SOSYAL ONTOLOJİ AÇISINDAN DİL VE YÖNELİMSELLİK Ss, 72-83
LANGUAGE AND INTENTIONALITY FROM THE POINT of SOCIAL ONTOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.706
Özet | Abstract | Tam Metin |


Reşat AÇIKGÖZ - Ahmet A. KOYUNCU & Ahmet GÖKÇEN  
Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Yaşam Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma: Elazığ Örneği Ss, 84-99
A Sociological Study on the Living Conditions of the Syrian Refugees in Turkey: The Case of Elazığ Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.680
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin TAŞ  
SON DÖNEM OSMANLI’DA GÖÇ VE İSKÂN SORUNLARINA YAKLAŞIM BAĞLAMINDA SURİYELİ MÜLTECİLER Ss, 100-115
SYRİAN REFUGEES: İN THE CONTEXT OF OTTOMAN’S APPROACH TO MİGRATİON AND RESSETLEMENT İSSUES DURİNG THE LAST PERİOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.688
Özet | Abstract | Tam Metin |


Utku ALTUNÖZ  
BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ BULANIK MOORA VE BULANIK AHP YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ Ss, 116-132
THE ANALYSING OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKS BY USING FUZZY AHP AND FUZZY MOORA APPROACHES: CASE OF TURKISH BANKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.692
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim KESKİN  
NON-WESTERN MODERNİTY OR THE POSSİBİLİTY OF NATİONAL MODERNİSATİON IN MUHAMMED ÂBİD al-JÂBRÎ Ss, 133-144
NON-WESTERN MODERNİTY OR THE POSSİBİLİTY OF NATİONAL MODERNİSATİON IN MUHAMMED ÂBİD al-JÂBRÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.695
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ertuğrul GÜREŞÇİ  
KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ: ‘BÜYÜKDERE KÖYÜNÜN SOSYO-EKONOMİK YAPISI’ ESERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ss, 145-160
A CASE STUDY ON THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF VILLAGES: CONSIDERATIONS ON THE BOOK “THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF BUYUKDERE VILLAGE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.701
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın DEMİR & Abdullah ALDEMİR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET, İDEAL ERKEK, İDEAL KADIN VE İDEAL EVLİLİK KAVRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 161-178
THE VIEWS OF UNIVERSITY STUDENTS ON SOCIAL GENDER, IDEAL MALE, IDEAL FEMALE AND IDEAL MARRIAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.702
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cahdan Ebu Abdullah  
WORLD WAR II PERIOD OF 1939-1945 EVENTS, MILITARY, POLITICAL AND ACCELERATED DEVELOPMENTS Ss, 179-203
WORLD WAR II PERIOD OF 1939-1945 EVENTS, MILITARY, POLITICAL AND ACCELERATED DEVELOPMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.707
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faris Zeynalabidin & Lakhal Mustafa  
HAYATA BAĞLILIK DÜZEYİ ÖLÇEĞİ Ss, 204-213
LIFE CONNECTIVITY LEVEL SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.708
Özet | Abstract | Tam Metin |


Misak Beyat Abduldayfi & Şahe Diham Abdulcaburi  
GOD AND JEWISH AND CHRISTIAN RELIGIONS ANALYTICAL HISTORICAL STUDY IN THE BOOK (PHILOSOPHICAL DICTIONARY) TO VOLTAIRE Ss, 214-230
GOD AND JEWISH AND CHRISTIAN RELIGIONS ANALYTICAL HISTORICAL STUDY IN THE BOOK (PHILOSOPHICAL DICTIONARY) TO VOLTAIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.709
Özet | Abstract | Tam Metin |


Afraa Atta Abdul Karim Al Rayes  
SOMETHING FROM MY SOUL_ READ IN MEMOIRS OF WINNIE MANDELA (MOTHER OF THE PEOPLE) Ss, 231-247
SOMETHING FROM MY SOUL_ READ IN MEMOIRS OF WINNIE MANDELA (MOTHER OF THE PEOPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.710
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri