Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL ONTOLOJİ AÇISINDAN DİL VE YÖNELİMSELLİK

LANGUAGE AND INTENTIONALITY FROM THE POINT of SOCIAL ONTOLOGY

SOSYAL ONTOLOJİ AÇISINDAN DİL VE YÖNELİMSELLİK

 
Yazar : Abdulhan ÜNLÜSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 72-83
DOI Number: :
Cite : Abdulhan ÜNLÜSOY , (2017). SOSYAL ONTOLOJİ AÇISINDAN DİL VE YÖNELİMSELLİK. Route Education and Social Science Journal , 16, p. 72-83. Doi: 10.17121/ressjournal.706.
2271    1360


Özet
Sosyal kurumların temelinde sosyal uzlaşı ve toplumsal mutabakat vardır. Toplumsal uzlaşı ve mutabakat ise dil ve yönelim merkezli gerçekleşir. Sosyal anlamda dil, sadece kurumsal yapıyı tasnif ve tasvir etmez. Dil, esasında, kurumsal realiteyi bizzat yaratır, onu devam ettirir ve muhafaza eder. Kısacası sosyal realite, lengüistik ve sembolik tarzda gerçekleştirilir. Sosyal realiteyle ilgili diğer önemli bir husus ta her türden sosyal olgunun temelinde, kolektif yönelimselliğin oluşudur. Sosyal pratik ve sosyal etkileşim diye nitelenen olgular, temelinde yönelimsel davranış şekillerinin olduğu olgulardır. Bu çalışmadaki ana düşünce, kurumsal yapıların, yönelimselliğin ve dilin sahip olduğu kurumsal bir güç tarafından inşa edildiğidir. Sosyal ontoloji terimi, aslında, dil ve onunla ilgisi bağlamında zihin temelli görüşlerden yola çıkarak sosyal gerçekliğin doğasını açıklamaya yönelik çalışmaları içerir. Acaba sosyal geçekliğin yaratılmasında dil ve onunla ilgisi bağlamında yönelimselliğin rolü nedir? Bu çalışma bu ve benzeri soruları kısmen analiz etmeye yönelik bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, Dil Felsefesi, Sosyal Ontoloji, Dil, Yönelimsellik.

Abstract
There are social consensus and reconciliation at the basis of social institutions. Social consensus and reconciliation actualize at the center of language and intentionality. Language in terms of social doesn't just classify and describe what is institutional. Language, in essence, creates institutional reality by itself, resumes and maintains. In short, social reality is realized in linguistic and symbolic style. Another important aspect of social reality is that there is collective intentionality on the basis of every kind of social phenomena. Phenomenas which are qualified as social practice and social interaction are phenomenas that there are intentional behavior forms on their basis. The main idea of this work is that institutional structures, intentionality and language are built by a corporate power that they have. The term social ontology, in fact, includes studies intended to explain the nature of social reality starting from a mind-based idea in the context of language and its relation to it. What is the role of intentionality in the context of language and its relation to the creation of social reality? This study is intended to partially analyze this and similar questions.

Keywords
Philosophy, Philosophy of Language, Social Ontology,Language, Intentionality.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri