Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


85 SayıEditör
Dr. Abdullah AYDIN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA-Dr. Wisam Abdullah JASIM-Dr. Amel Tsouria GUELAI

Türkiye  2024

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFATİH DURAK - Hasan CİRİT - Gökhan AKAR & Işın KARAHAN KAYA  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Ss, 206-221
INVESTIGATION OF THE PROBLEMS EXPERIENCED BY PRESCHOOL EDUCATION ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3524
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fouad Chead mutter Aljanabi  
SPATIAL MODELING OF URBAN LAND USE IN AL SHULA CITY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS Ss, 1-19
SPATIAL MODELING OF URBAN LAND USE IN AL SHULA CITY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3533
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hanaa Mohammed Allawi  
THE APPROACH OF MUHAMMAD BASHIR AL-AMIRI IN HIS BOOK THE HISTORY OF THE COUNTRY OF ANDALUSIA IN THE ISLAMIC ERA Ss, 20-47
THE APPROACH OF MUHAMMAD BASHIR AL-AMIRI IN HIS BOOK THE HISTORY OF THE COUNTRY OF ANDALUSIA IN THE ISLAMIC ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3535
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sara Majid Shaaban Tawaib  
SELF-REGULATION SKILLS AND THEIR RELATIONSHIP TO PROBLEM SOLVING AMONG STUDENTS OF THE SCIENCE DEPARTMENT AT THE COLLEGE OF BASIC EDUCATION Ss, 48-82
SELF-REGULATION SKILLS AND THEIR RELATIONSHIP TO PROBLEM SOLVING AMONG STUDENTS OF THE SCIENCE DEPARTMENT AT THE COLLEGE OF BASIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3536
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muna Hadi Hussein  
THE EFFECT OF CLIMATE ON WATER CONSUMPTION OF WHEAT CROP IN MAYSAN GOVERNORATE Ss, 83-108
THE EFFECT OF CLIMATE ON WATER CONSUMPTION OF WHEAT CROP IN MAYSAN GOVERNORATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3537
Özet | Abstract | Tam Metin |


Soner OFLAZ  
MATEMATİK ÖGRETMENLERININ ÖGRENCİ HATALARINA ANLIK DÖNÜT VERME TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 109-117
EXAMINATION OF MATHEMATICS TEACHERS’ ATTITUDES IN GIVING INSTANT FEEDBACK TO STUDENT ERRORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3510
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve Yılmaz & İsmail DEMİR  
ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİ Ss, 118-129
RELIGIOUS EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3516
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuba Karaca Belli - Aziz BELLİ & Ahmet SARUHAN  
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN YÖNETSEL VE SİYASAL YAPISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Ss, 130-141
A STUDY ON THE ADMINISTRATIVE AND POLITICAL STRUCTURE OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3532
Özet | Abstract | Tam Metin |


ABDULLAH CENGİZ  
KUR’AN KIRAATI ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENİMİNDE GENÇLERİN ROLÜ (MUS’AB B. UMEYR ÖRNEĞİNDE) Ss, 142-152
THE ROLE OF YOUTH IN THE TEACHING AND LEARNING OF THE QUR'AN RECITATION (IN THE EXAMPLE OF MUS'AB B. UMEYR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3518
Özet | Abstract | Tam Metin |


Deniz Binzet & Ömer SOLAK  
MİYASE SERTBARUT’UN “ERİK ÇEKİRDEKLERİ” ÖYKÜSÜNÜN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ A2 DÜZEYİNE UYARLANMASI, OKUMA HIZI VE KAVRANABİLİRLİĞİ Ss, 153-169
ADAPTATİON OF MİYASE SERTBARUT'S STORY "PLUM KERNELS" TO A2 LEVEL OF TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE, LEGİBİLİTY AND COMPREHENSİBİLİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3506
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar Samed Gündoğan & Ezgi Seçkiner Bingöl  
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK DEVLET VERİSİ UYGULAMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PORTALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 170-194
OPEN GOVERNMENT DATA APPLICATIONS IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION: A STUDY ON METROPOLITAN MUNICIPALITY PORTALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3511
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre Kılıç  
BİREYİN DİNİ DEĞERLER KAZANIM SÜRECİNDE AİLENİN ROLÜ Ss, 195-205
THE ROLE OF THE FAMILY IN THE INDIVIDUAL'S ACQUISITION OF RELIGIOUS VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3523
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emin Baş - Halise Özgen BAŞ & Muammer KÜÇÜKKAZDAL  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ Ss, 222-231
SCHOOL ADMINISTRATORS’ COMPETENCES TO MANAGE CHANGE: THE CASE OF SAMSUN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3509
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesibe TİNTİN & Yusuf AVCI  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE B1-B2 ÖĞRENCİLERİNİNİN YAZILI METİNLERİNİNİN ETKENLİK-EDİLGENLİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 232-249
INVESTIGATION OF B1-B2 STUDENTS' WRITTEN TEXTS IN TERMS OF ACTIVITY-PASSIVITY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3538
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri