Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK DEVLET VERİSİ UYGULAMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PORTALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Bu çalışma açık devlet verisi teknolojisini kamu yönetimi perspektifinden irdelemekte ve Türk kamu yönetimi örneğinde açık devlet verisi uygulamalarını incelemektedir. Açık devlet verisi, kamu kurum ve kuruluşlarının toplumla paylaştığı verilerin açık, erişilebilir ve yeniden kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkeler açık veri teknolojisine önemli yatırımlar yapmaktadır. Çalışmamızda ilk olarak Türkiye’de merkezi yönetim düzeyinde bazı kurum ve kuruluşların, yerel yönetim düzeyinde ise belediyelerin açık devlet verisi çalışmaları ortaya konmuştur. İstanbul, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere üç belediyenin açık veri portalları ise mercek altına alınmış ve bu belediyelerin açık veri çalışmalarına ilişkin bir analiz sunulmuştur. Merkezi yönetim düzeyinde veri açma çalışmaları geçmişten bugüne kronolojik olarak ortaya konmuştur. İlgili büyükşehir belediyelerinin sahip oldukları açık veri setleri ayrıntılı bir biçimde incelenmiş veriler; konu, kategori, içerik, sayı yönlerinden analiz edilmiştir. Birincil veri toplama yöntemi olarak literatür analizi yöntemi benimsenmiştir. Bu doğrultuda yararlanılan kaynaklar; belediye faaliyet raporları, belediye stratejik planları, belediyelerin resmi internet siteleri, portalı kuran bilgi işlem dairesi başkanlıkları ve belediyenin haber kaynaklarıdır. İkinci olarak belediyelerin açık veri setlerinin incelenmesi için resmi internet sayfalarından yararlanılmıştır. Son olarak ilgili belediyelerin portalları üzerine bir analiz sunulmuş, değerlendirme bölümünde bu analizden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda ülkemizde merkezi yönetim ve yerel yönetim düzeylerinde açık veri uygulamalarının kapsamının dar ve ilerlemesinin yavaş olduğu görülmüştür. Açık veri portallarının henüz yeni kurulmuş olması, kurumlarda kapalılık, katılık, kuralcılık gibi tutumların devam ediyor olması, teknik ekip ve eleman eksiklikleri, yerel yöneticilerin zaman ve maliyet gibi nedenlerden ötürü konuya mesafeli yaklaşması gibi sebepler açık devlet verisi teknolojisinin ilerlemesinin önündeki engeller olarak not edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Açık devlet verisi, Türk kamu yönetiminde açık devlet verisi, belediyelerde açık veri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri