Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ
Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerine ilişkin yapılan araştırma tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Samsun ilinde MEB’e bağlı tüm eğitim kademelerinde çalışan ve çevrimiçi olarak uygulanan araştırma anketine gönüllü yanıt veren 380 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Ak (2006) tarafından geliştirilen “Değişimi Yönetme Yeterlik Ölçeği” ile toplanan veriler SPSS analiz programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerinin ölçek geneli ve alt boyutlarında “çok/yüksek” düzeyde olduğu; cinsiyet, yaş ve unvan değişkenlerine göre öğretmenlerin algılarında farklılaşma oluşmadığı ancak eğitim durumu, kıdem ve çalışılan eğitim kademesine göre farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul Yöneticisi, Değişimi Yönetme, Yeterlilik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri