Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA

Antakya / HATAY  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArzu TÜRKMEN  
ÖRGÜTSEL STRESİN İŞ GÜCÜ PERFORMANSINA ETKİLERİ Ss, 1-27
ORGANIZATIONAL STRESS EFFECTS ON LABOUR PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.543
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah AYDIN  
HAFIZ ESAD DÖNEMİNDE SURİYE TÜRKMENLERİNE YÖNELİK ARAPLAŞTIRMA POLİTİKASI Ss, 28-40
TURKMENS DURING THE PERIOD OF HAFEZ AL-ASSAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.546
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kamile GÜLÜM & Sena OKUYUCU  
KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOPARK POTANSİYELİNİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI Ss, 41-55
USING FOR EDUCATIONAL PURPOSES OF KAZDAĞI NATIONAL PARK AND ITS IMMEDIATE ENVIRONMENT’S GEOPARK POTENTIAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.548
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu KIZILDEMİR & Hüseyin ERYILMAZ  
GRAFİK TASARIMDA FOTOĞRAF VE TİPOGRAFİNİN ÖNEMİ Ss, 56-80
THE IMPORTANCE OF PHOTOGRAPHY AND TYPOGRAPHY IN GRAPHIC DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.562
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan KARAMUSTAFAOĞLU  
FEN BİLİMLERİ DERSİ YEDİNCİ SINIF “IŞIĞIN SOĞURULMASI” KONUSUNUN EĞİTSEL OYUNLARLA ÖĞRETİMİ: RENK OYUNU ÖRNEĞİ Ss, 81-94
THE TEACHING OF "ABSORPTION OF LIGHT" SUBJECT IN SEVENTH GRADE SCIENCE COURSE WITH EDUCATIONAL GAMES: COLOR GAME CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.550
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya GÜLER & Özlem FEDAİ  
MÜNEVVER AYAŞLI’NIN ESERLERİNDE KADIN EĞİTİMİ Ss, 95-105
WOMEN EDUCATION IN THE WORKS OF MÜNEVER AYAŞLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.549
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmettin ÇALIŞKAN  
ABDURRAHMAN HASAN HABENNEKE EL-MEYDÂNÎ’NİN TEFSİRİNDE “NÜZUL SIRASINA GÖRE TEFSİR” YAKLAŞIMI Ss, 106-123
THE APPROACH OF"COMMENTARY ACCORDİNG TO ORDER" AT THE COMMENTARY OF ABDURRAHMAN HASAN HABENNEKE EL-MEYDANÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.555
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Sarper ALAP  
PAKİSTAN, SİNDH, BENGAL HALK HİKÂYELERİNDE YER ALAN OLAYLARDAKİ BENZERLİKLER Ss, 124-131
SIMILARITIES BETWEEN OF PAKISTAN, SINDH AND BENGALI FOLK TALESSES’ EVENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.564
Özet | Abstract | Tam Metin |


Leyla HAMNAŞ  
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE MATEMATİKSEL BECERİ KAZANDIRMADA OYUNLA ÖĞRETİM STARTEJİSİNİN ROLÜ: TİLİMSAN ANAOKULU ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI Ss, 171-192
THE ROLE OF GAME EDUCATION STRATEGY KINDERGARTEN STUDENTS MATHEMATICAL SKILL DEVELOPMENT: A FIELD RESEARCH ON TILIMSAN KINDERGARTEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.540
Özet | Abstract | Tam Metin |


Utku ALTUNÖZ  
BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: KÜMELEME ANALİZİ Ss, 132-141
EXAMINING OF THE BANK CUSTOMER’S BEHAVIOR TOWARDS INTERNET BANKING: CLUSTERING ANALAYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.551
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özge ÖZER & Adile AŞKIM KURT  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ RESİMSEL ANLATIMLARINDA SOSYAL AĞ ALGILARI Ss, 132-141
TEACHER CANDIDATE’S PERCEPTIONS OF SOCIAL NETWORKS IN THEIR PICTORIAL REPRESENTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.558
Özet | Abstract | Tam Metin |


Samet DOĞAN  
ANTİK YUNAN FELSEFESİNDE “FANTASİA” KAVRAMI VE RÖNESANS RESİM SANATINA YANSIMA BİÇİMLERİ Ss, 163-178
THE CONCEPT “FANTASİA” IN GREEK PHİLOSOHY AND REFLECTİON RENAİSSANCE PAİNTİNG ART FORMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.563
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman KARACELİL  
بنية ووظيفة وكفاية أصول التفسير Ss, 179-193

Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.554
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri