Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOPARK POTANSİYELİNİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI

USING FOR EDUCATIONAL PURPOSES OF KAZDAĞI NATIONAL PARK AND ITS IMMEDIATE ENVIRONMENT’S GEOPARK POTENTIAL

KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOPARK POTANSİYELİNİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI

 
Yazar : Kamile GÜLÜM  & Sena OKUYUCU  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 11
Sayfa : 41-55
DOI Number: :
Cite : Kamile GÜLÜM & Sena OKUYUCU, (2016). KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOPARK POTANSİYELİNİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI. Route Education and Social Science Journal , 11, p. 41-55. Doi: 10.17121/ressjournal.548.
7627    3363


Özet
Bu araştırmanın amacı Balıkesir ili sınırları içerisinde yer alan Kazdağı Milli Parkı ve yakın çevresinin sahip olduğu; jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik, floristik, faunistik, kültürel, tarihi, arkeolojik, mitolojik ve sosyo-ekonomik değerlerini göz önüne alarak, UNESCO kriterleri çerçevesinde jeopark potansiyelini ortaya koymak ve eğitimde kullanılabilirliğini tespit etmektir. Araştırma, 2013-2016 dönemlerinde yapılan saha ve literatür çalışmalarına dayandırılmıştır. Yapılan araştırma sonucu, Kazdağları ve yakın çevresinin sahip olduğu değerler nedeniyle jeopark olmaya aday bir saha olduğu görülmüştür. Bu nedenle bir doğa eğitim çeşidi olan jeopark eğitimi amacıyla kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Kazdağı Milli Parkı ve yakın çevresinde kurulacak olan muhtemel bir jeopark sahası durumunda, öncelikle milli parklarda olan mevcut yasakların yerini sürdürülebilir kullanım alacak, UNESCO kriterleri gereği, Küresel ve Avrupa Jeoparklar Ağı’nın diğer üyeleri gibi yerel/ bölgesel sosyo-ekonomik gelişme gerçekleşeceği, toplumun her kesiminden geniş halk kitlelerinin yerbilim, kültür ve çevre konularında eğitim almalarının sağlanacağı düşünülmektedir. Bu amaçla saha içinde gezi güzergâhları ve seyir teraslarının oluşturulması, doğa eğitim merkezi kurulması, eğitim programlarının hazırlanması, Avrupa ve Küresel Jeopark Ağları ile işbirliği yapılması, yerel ve merkezi yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Jeopark, Jeopark Eğitimi, Kazdağları, Sürdürülebilir Gelişme

Abstract
This study aims to present the geopark potential of Kazdagi National Park and its immediate environment, which resides in Balikesir provincial borders, within the framework of UNESCO criteria taking into account its geologic, geomorphologic, hydrologic, floristic, faunistic, cultural, historical, archeologic, mythologic and socio-economic values; and, to determine its appropriateness for usage in education. The study is based on field and literature works that were conducted throughout 2013-2016. At the result of the study, Kazdaglari and its immediate environment is found to be a candidate geopark area due to its significance. Consequently, it has been detected that it can be used for geopark education, which is a kind of nature education. A probable geopark area established at the Kazdagi National Park and its immediate environment will first replace the ongoing prohibitions, associated with the national parks, with a sustainable usage. It is thought that the UNESCO criteria will lead to local/regional development, as in the other members of Global and European Geopark Network, and a vast majority of population will receive education about earth science, culture and environment issues. For this purpose, it is recommended to establish tour routes, observation terraces and education centers in the field, to prepare curricula, and to make collaborations with European and Global Geopark Network, as well as the local and central government and the NGOs.

Keywords
Geopark, Geopark Education, Kazdaglari, Sustainable Development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri