Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL STRESİN İŞ GÜCÜ PERFORMANSINA ETKİLERİ

ORGANIZATIONAL STRESS EFFECTS ON LABOUR PERFORMANCE

ÖRGÜTSEL STRESİN İŞ GÜCÜ PERFORMANSINA ETKİLERİ

 
Yazar : Arzu TÜRKMEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 11
Sayfa : 1-27
DOI Number: :
Cite : Arzu TÜRKMEN , (2016). ÖRGÜTSEL STRESİN İŞ GÜCÜ PERFORMANSINA ETKİLERİ. Route Education and Social Science Journal , 11, p. 1-27. Doi: 10.17121/ressjournal.543.
7520    6183


Özet
Bu çalışmada amaç; sağlık çalışanlarının karşılaştıkları örgütsel stres ile performansları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, mevcut örgütsel stres faktörlerinin iş gücü performansını nasıl etkilediğini tespit etmektir. Bandırma Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarından (N=286), 150 kişiye anket uygulanmış; toplanan ve tam yanıtlanmış 118 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket formunda yer alan stres değerleme ölçeği için Şule Aydın’ın doktora tezi ve Gonca Ergün’ün yüksek lisans tez çalışmalarından, performans değerleme ölçeği içinse Okutan ve Tengilimoğlu’nun makale çalışmasından yararlanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, SPSS 20.0 programı kullanılarak güvenirlilik ve frekans analizi, one way anova, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; sağlık çalışanları birinci sırada örgütsel yapı ve yönetim yapısı faktörlerinden, ikinci sırada iş yapısından kaynaklanan sebeplerden, üçüncü sırada genel çevresel faktörlerden, dördüncü sırada kişilik yapısı faktörlerinden, beşinci sırada örgüt içi fiziksel koşullar kaynaklanan sebeplerden dolayı yoğun stres yaşamaktadır. Kişilik yapısına ilişkin stres faktörlerinin başında mesleki riskler ve hastalıklar gelmektedir. İş yapısına ait stres faktörlerinden aile ve sosyal yaşama yeterli zaman ayıramama, örgütsel yapı ve yönetime ilişkin stres faktörlerinden yetersiz maaş ve ücret dengesizliği, örgüt içi fiziksel koşullara ilişkin stres faktörlerinden dinlenme ortamının olmaması en fazla stres yaratan faktör olarak saptanmıştır. Kadınlar erkeklere göre kişilik özelliklerinden kaynaklanan stres faktörlerini daha fazla yaşamaktadırlar. İş başarısı ve iş doyumu ile iş yapısı, örgütsel yapı ve yönetim yapısı arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Stres, İş gücü Performans, Sağlık Çalışanı.

Abstract
Purpose of this study is to set forth the relationship between organizational stress encountered by healthcare employees and their performance, to determine how work force performance is affected by current organizational stress factors. Questionnaire is applied to 150 healthcare employees (N=286) having duty at Bandırma Public Hospital; 118 questionnaires collected and fully answered are taken under assessment. Doctorate thesis of Şule Aydın and Postgraduate thesis of Gonca Ergün are used for stress evaluation scale contained in the questionnaire form as well as article studies of Okutan and Tengilimoğlu are used for the performance assessment scale. Data obtained from the questionnaires are assessed with reliability and regression analysis as well as one way anova, hypothesis tests, correlation and regression analysis by using SPSS 20.0 program. Consequently; dense stress occurs on healthcare employees due to first organizational structure and management structure, second reasons arising from work structure, third general environmental factors, forth personality structure factors and fifth intra-organizational physical conditions. Main stress factors relating to personality structure are professional risks and diseases. Most stress causing factors are “Not leaving sufficient time for family and social life” among the stress factors relating to work structure, “insufficient salary and fee imbalance” among the stress factors relating to organizational structure and management, “no resting place” among stress factors relating to intra-organizational physical conditions. Females experience stress arising from personality traits compared to males. It is determined that the is positive and highly significant relationship between work success, work satisfaction and work structure, organizational structure and management structure.

Keywords
Organızatıonal Stress, Workforce performance, Health care workers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri