Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ABDURRAHMAN HASAN HABENNEKE EL-MEYDÂNÎ’NİN TEFSİRİNDE “NÜZUL SIRASINA GÖRE TEFSİR” YAKLAŞIMI
Bu makalede, çağdaş dönem alim ve mütefekkirlerinden, ilim dünyasına değişik alanlarda çok sayıda eser kazandırmış, Suriye’li Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî’nin nüzul sırasına göre telif ettiği Meâricü’t-Tefekkür ve Dekâikü’t-Tedebbür isimli tefsiri ele alınmıştır. Bu kıymetli çalışmanın tefsir alanındaki yerine ve önemine ilişkin bilgi verilerek, alana katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.Meâricü’t-Tefekkür, müellifin daha önce Kur’an’ı anlama yöntemleri kapsamında tespit etmiş olduğu “kırk kuralı”n uygulama alanı olması bakımından dikkate değer bir özellik taşımaktadır. Tefsir, Mekkî sûrelerle sınırlı ve yarım kalmış bir çalışma olup “nüzul sırasına göre tefsir” yaklaşımı çerçevesinde telif edilmiştir. Eser özellikle bu yönü merkeze alınarak makalemizde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Eserin özgün yönünü, nüzul sırasına göre (kronolojik) hazırlanmış olmasının yanında, tematik ve çağdaş bilimin verileriyle tefsir yaklaşımı taşıması teşkil etmektedir.Müellifin çağdaş bilimin verilerinden yararlanarak âyetleri açıklamaya çalıştığı, yorumlarında uzmanı olmadığı alanlara dalmaktan çekinmediği, konuları geniş şekilde ele alarak olaylardan hikmet arayan değerlendirmeler yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca ele aldığı konularda günlük hayattaki hataları belirterek yol gösterici değerlendirmelerde bulunması ve âyetleri davetçiye mesaj olarak algılayarak değerlendirmelerde bulunması dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
el-Meydânî, Meâricü’t-Tefekkür, Nüzul Sırasına Tefsir, Güncel Değerler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri