Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ RESİMSEL ANLATIMLARINDA SOSYAL AĞ ALGILARI
Öğretim ortamlarında öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri sürecinde en etkili yollardan biri de sanatsal etkinlikler ve resimsel anlatımlardır. Resimsel anlatım bireyleri tanımaya yarayan bir ölçüt olmakla beraber, onların zekâ, kişilik, yakın çevre nitelikleri ile iç dünyasını bizlere yansıtmaya olanak sağlayan bir anlatım aracı olarak büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda ar aştırmanın amacı, öğretmen adaylarının resimsel anlatımlarında ve resimsel anlatımlarına dayalı yazılı görüşlerinde sosyal ağlara ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Nitel araştırma desenlerinden sanat temelli araştırma yöntemine dayalı gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 92 öğretmen adayıdır. Araştırma verileri, öğretmen adaylarının sosyal ağlara ilişkin algılarını yansıtan resimler ve yazılı görüşleri yoluyla toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesi ve yorumlanmasında içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının sosyal ağlara ilişkin görüşleri; sosyal ağları kullanım amaçları ve sosyal ağların etkileri olmak üzere iki alt temada toplanmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının sosyal ağları en çok iletişim kurmak amacıyla kullandıkları ve sosyal ağların bağımlılığa yol açtığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada, öğretmen adaylarının sosyal ağlara ulaşmak için en çok akıllı telefonları kullandıkları, sosyal ağ uygulaması olarak da en çok Facebook’u kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal ağ, resimsel algı, öğretmen adayları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri